Mincẽvičius Vincas 1915 10 31Lauben (Bavarija) 1992 05 30Aosta (Aostos Slėnio sr.; palaidotas Romoje, Campo Verano kapinių lietuvių Šv. Kazimiero koplyčioje), Lietuvos katalikų kunigas, žurnalistas, vertėjas, Italijos lietuvių visuomenės veikėjas. Monsinjoras (1963). 1918 su tėvais grįžo į Lietuvą, gyveno Liudvinave (Marijampolės apskr.). 1937 išvyko į Italiją, saleziečių kolegijoje Turine studijavo teologiją; II pasaulinio karo metais dirbo mokytoju saleziečių mokyklose įvairiuose Italijos miestuose. Tarptautiniame socialinių mokslų universitete Romoje lankė žurnalistikos kursus. 1946–51 Grigaliaus universitete Romoje studijavo teologiją. 1947 įšventintas kunigu.

Vincas Mincevičius

1951–83 dirbo kardinolo A. Samoré asmeniniu sekretoriumi; kardinolo atminimui Bardi miestelyje pastatydino koplytstulpį (pirmą Italijoje). Nuo 1952 buvo Italijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. Skaitė paskaitas apie Lietuvą Italijos miestuose, rengė Vasario 16 minėjimus (į juos kvietė Italijos politikus ir kultūros veikėjus), atstovavo lietuviams tarptautiniuose kongresuose. Italų spaudoje paskelbė daug straipsnių apie Lietuvą, sovietų valdžios nusikaltimus, Katalikų Bažnyčios diskriminavimą. V. Mincevičiaus pastangomis italų kalba išleista Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika 2 t. (1976, 1979), daugelis Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinių. 1954–84 leido ir redagavo ELTA‑Press biuletenį, jame nuo 1972 spausdino ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos medžiagą.

Į italų kalbą išvertė grožinės literatūros kūrinių, Sibiro tremtinių poezijos ir atsiminimų. Sukaupė vertingą senovinių knygų, istorinių žemėlapių, raižinių kolekciją (saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje).

1030

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką