Paukštỹs Vincas, tikr. Vincas Čbiras 1880 11 06Daugėliškio vlsč. (Švenčionių apskr.) 1956 03 02Miami (Jungtinės Amerikos Valstijos), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas.

Visuomeninė ir politinė veikla

Dalyvavo Rusijos 1905–07 revoliucijoje, nuo 1906 buvo Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos narys. 1906–08 dirbo jūrininkystės mokykloje Liepojoje. 1905 ir 1908 kalėjo Švenčionyse, Vilniuje, Liepojoje. Paleistas už užstatą pabėgo į Didžiąją Britaniją. Buvo aktyvus Lietuvių socialistų sąjungos, Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos, Lietuvių darbininkų draugijos Jungtinėse Amerikos Valstijose veikėjas, vaidino mėgėjų teatre.

Darbas spaudoje

Didžiojoje Britanijoje dirbo laikraščio Rankpelnis redakcijoje. Nuo 1911 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, dirbo laikraščių Keleivis ir Laisvė redakcijose, 1917–24 Laisvės redaktorius.

Veikalai

Parašė knygas Laiškai pasmerktųjų mirtin ir Šlisselburgo bastilija (1914), Meilės laipsniai jų išsivystyme (1917), Apie Rusijos politines partijas (1918), „Ateities žiedo“ jaunuoliams skaitymai (1924), išvertė grožinės literatūros kūrinių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką