Seliõkas Vincas (slap. Gintautas, Gudeliškis, Vakarų Gudeliškis) 1904 08 15Gudeliai (prie Padvarių, Vilkaviškio vlsč.) 1997 08 22Panevėžys, Lietuvos pasipriešinimo nacių ir sovietiniam okupaciniams režimams veikėjas. Elektrotechnikos inžinierius. Karys savanoris (1998, po mirties).

Veikla

Dalyvavo pavasarininkų veikloje, 1923 01 – Klaipėdos krašto sukilime. 1929 baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. Nuo 1931 dirbo statant Marijampolės cukraus fabriką, iki 1941 vidurio buvo vyriausiasis energetikas. Dalyvavo 1941 antisovietiniame Birželio sukilime. Prasidėjus nacių okupacijai 1942 pradžioje įsitraukė į Lietuvių fronto Užnemunės apygardos veiklą, palaikė ryšius su Lietuvių fronto kariniu padaliniu Kęstutis, organizavo nelegalios spaudos platinimą.

Vincas Seliokas

1944 vėl prasidėjus sovietų okupacijai 1944 09 13 buvo suimtas, iki 1945 02 kalintas; neradus įkalčių paleistas. Dėl išdavysčių Tauro apygardos partizanų vadui A. Baltūsiui (slapyvardis Žvejys) 1947 04 perorganizavus Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio komitetą (įkurtas 1946 06; pirmininkas J. A. Markulis, demaskuotas kaip svarbiausias sovietinio saugumo agentas) į Prezidiumą, V. Seliokas buvo paskirtas laikinai eiti pirmininko pareigas. Tauro apygardoje įkūrė Informacijos centrą, neoficialiai vadinamą Selioko grupe. Aiškėjant, kad ginkluota kova nuversti sovietų okupacinę valdžią yra itin sudėtinga, V. Seliokas stengėsi, kad per radiją, pogrindžio spaudą būtų skleidžiama teisinga informacija apie Lietuvą ir jos pasipriešinimą (Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Prezidiumo įgaliotiniai 1947 05 J. Lukša su J. Krikščiūnu ir 1947 12 – su K. Pypliu į Vakarus nuvežė svarbių dokumentų).

Su Tauro apygardos vadovybe V. Seliokas rengė Lietuvos Vyriausio ginkluotųjų pajėgų štabo posėdį. 1947 baigė Kauno universitetą, buvo paskirtas dėstytoju, bet 1947 09 sovietiniam saugumui suėmus legaliai gyvenančius Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Prezidiumo narius, 09 21 buvo suimtas. Po 10 mėn. tardymo 1948 07 21 nuteistas 25 m. kalėjimo ir 5 m. tremties; kalintas Intoje, Vilniaus Lukiškių kalėjime, vėl Intoje, nuo 1957 12 buvo tremtinys Komijoje. 1965 03 paleistas be teisės grįžti į Lietuvą, apsigyveno Daugpilyje. KGB persekiotas, terorizuotas.

1991 grįžo į Lietuvą. Slapta parašė Atsiminimus (1982, išspausdinti 2001).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1998, po mirties).

Gintautas; Gudeliškis; Vakarų Gudeliškis; -Vincas Seliokas

2921

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką