Svrskis Vincas 1835 01 28Glitėnai (Krekenavos valsčius) 1916 03 07Burveliai (Surviliškio valsčius; palaidotas Surviliškyje), lietuvių tautodailininkas skulptorius, kryždirbys. Knygnešys.

V. Svirskis. Koplytstulpis Šv. Jonas Krikštytojas (medis, polichromija, 19 a. antra pusė, Kėdainių kraštotyros muziejus)

Gyveno ir dirbo Kėdainių, Surviliškio, Krakių, Truskavos apylinkėse. 1864–1904 (spaudos draudimo metais) palaikė ryšius su knygnešiais, platino knygas. Iš ąžuolo sukūrė daugiau kaip 200 originalių koplytstulpių (Ibutoniuose, 1863, Okainiuose, 1898) ir kryžių (su horeljefu Nekaltai pradėtoji Švč. Mergelė Marija, su horeljefu Dievo Motina, abu 19 a. pabaiga, Surviliškio kapinėse, 1883, ir bažnyčios šventoriuje, Bakainiuose, Pakruostėje, visi 1891, Pakarklėje, 1906), keletą kamerinių skulptūros kūrinių (Surviliškio bažnyčioje). Kryžiai ir koplytstulpiai (dažniausiai 4–5 m aukščio) – su tame pačiame rąste iš kelių pusių įkomponuotais reljefais. Kūriniai monumentalūs, raiškaus silueto, darniai susiję su aplinka, būdinga emocingumas, vidinė ekspresija, dekoratyvumas, sudėtinga, dažniausiai daugiafigūrė kompozicija, sodrios plastiškos formos, išraiškingi šviesšešėliai, skulptūrinių formų ir architektūrinių elementų dermė; kai kurie kūriniai turi savitai transformuotų baroko apraiškų.

Kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kėdainių kraštotyros muziejus. Surviliškyje veikia Vinco Svirskio pagrindinė mokykla.

Apie V. Svirskį sukurtas dokumentinis filmas (1967, režisierius R. Verba).

V. Svirskis. Kryžius Plaktiniuose prie vieškelio į Josvainius (medis, 19 a. pabaiga)

L: I. Kostkevičiūtė Vincas Svirskis Vilnius 1966; A. Buračas Kryždirbystė Lietuvoje / sud. A. Buračas, A. Stravinskas Vilnius 1998; M. Matulytė Vinco Svirskio mediniai stebuklai Vilnius 2019.

V. Svirskis. Nazarietis (medis, polichromija, 19 a. antra pusė, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)

V. Svirskis. Trys angelų galvutės (ąžuolas, 19 a. antra pusė, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

V. Svirskis. Šv. Juozapas (kryžiaus kompozicijos dalis; medis, apie 1890, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)

V. Svirskis. Kryžius su Jėzumi Nazariečiu ir Švč. Mergele Marija (ąžuolas, 19 a. antra pusė, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką