Vincas Vitkauskas

Vitkáuskas Vincas 1890 10 04Užbaliai (Pajevonio vlsč.) 1965 03 03Kaunas, Lietuvos Respublikos ir LSSR karo veikėjas. Divizijos generolas (1939). 1916 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę baigė Aleksejaus karo mokyklą Maskvoje. 1917–18 dalyvavo I pasauliniame kare. 1918 grįžo į Lietuvą, 1919 savanoriu stojo į jos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais, 1920 – su Lenkijos kariniais daliniais (Nepriklausomybės karas). 1922–23 Vietinės kariuomenės brigados štabo viršininkas. 1923 01 dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1923–25 Trečiosios karo apygardos štabo Pirmojo skyriaus viršininkas. Nuo 1927 buvo Aukštųjų karininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto kursų lektorius. 1930 baigė Aukštesniųjų kariuomenės viršininkų kursus, paskirtas Kariuomenės inspekcijos pėstininkų skyriaus viršininku.

1939 Pirmosios pėstininkų divizijos ir Vilniaus rinktinės, dalyvavusios žygyje į Vilnių, vadas, nuo 1940 04 22 buvo kariuomenės vadas. 1940 06 14 Lietuvos Respublikos vyriausybės posėdyje svarstant Sovietų Sąjungos ultimatumą Lietuvai pasisakė prieš pasipriešinimą SSRS kariuomenei.

1940 06 15 SSRS okupavus Lietuvą ėjo ir krašto apsaugos ministro pareigas, 1940 06 17–08 25 vadinamosios Liaudies vyriausybės krašto apsaugos ministras. 1940 07 12 atleistas iš kariuomenės vado pareigų. 1940 08 vadinamojo Liaudies seimo įgaliotosios delegacijos, vykusios į SSRS Aukščiausiąją Tarybą dėl LSSR priėmimo į Sovietų Sąjungą, narys. Nuo 1940 08 27 buvo Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininkas, nuo 09 02 – SSRS kariuomenės Dvidešimt devintojo teritorinio šaulių korpuso vadas; generolas leitenantas (1940). 1941–46 SSRS kariuomenės Generalinio štabo akademijos Maskvoje vyresnysis dėstytojas. 1946–50 Kauno universiteto, 1950–54 Kauno politechnikos instituto Karinės katedros viršininkas. 1950 įstojo į SSKP. 1941–54 SSRS, 1955–63 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

Parašė straipsnių karine tematika.

Vyčio Kryžiaus 5 (1920), Vyčio Kryžiaus II rūšies 1 (1926), Vytauto Didžiojo 3 (1930) ir Gedimino 3 (1934) laipsnio ordinai.

R: V. Vitkauskas Raštai Vilnius 1988; L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 8 Vilnius 2008.

1947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką