„Visuotinė lietuvių enciklopedija“

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“, VLE, originalus iliustruotas mokslo informacinis leidinys, 2001–15 leistas Vilniuje. Išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (MELC; iki 2010 Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, MELI). Leidinį globojo Lietuvos Respublikos Prezidentai.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos XI tomas (2007)

Enciklopedijos struktūra

Visuotinę lietuvių enciklopediją sudaro 25 t. (2001–14), kuriuose abėcėliniu principu išdėstyti A–Ž raidžių straipsniai, ir papildymų tomas (2015), kuriame pateikiami V, X, XV, XX tomų papildymų straipsnių pavadinimai su apibrėžimais, kai kurie nauji papildomi straipsniai ir kita.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos 25 tomai

Turinys

Enciklopedijoje pateikiama susisteminta informacija apie pasaulį, Lietuvą, Visatą, Žemę, pasaulio ir civilizacijos istoriją, viso pasaulio tautas, jų kultūrą, mokslą, ekonomiką, pasaulio religijas. Joje daug vietos skirta sovietinės okupacijos metais dėl ideologizacijos ir cenzūros labiausiai iškraipytai ar nutylėtai humanitarinio profilio mokslo šakų ir visuomenės gyvenimo informacijai (filosofijai, teologijai, religijos istorijai, menui, ypač bažnytiniam, istorijai, etnologijai, teisei, politologijai, edukologijai, sociologijai, ekonomikai, vadybai, informatikai, kompiuterijai), taip pat draustai ar ignoruotai lituanistikai (Lietuvos valstybingumo raidai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios, Lietuvos kariuomenės istorijai, Lietuvos valstybės 1918–40 realijoms, antinaciniam ir antisovietiniam pasipriešinimui, lietuvių tautos genocidui, tremties vietoms, išeivijai).

Apimtis ir iliustracijos

Bendra apimtis (su papildymų tomu) – apie 3120 leidybinių lankų. 26 tomuose išspausdinta apie 25 870 iliustracijų, 660 žemėlapių, tekstą iš viso sudaro apie 109 mln. spaudos ženklų, arba 2724 autoriniai lankai; 88 % leidinio apimties sudaro tekstas, 12 % – iliustracinė medžiaga (nuotraukos, portretai, dailės kūriniai, brėžiniai, diagramos, žemėlapiai). Daugiau kaip 20 % Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių yra lituanistiniai, juos iliustruoja 5542 nuotraukos ir 79 žemėlapiai.

Mokslinė redakcinė taryba

Visuotinės lietuvių enciklopedijos rengimo svarbiausius klausimus sprendė Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinė redakcinė taryba (1998–2007 pirmininkas J. Tumelis, nuo 2007 – S. Vaitekūnas).

Autoriai ir recenzentai

Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnius rašė daugiau kaip 3000 autorių, recenzavo apie 1190 recenzentų.

Vyriausioji redakcija

Visuotinės lietuvių enciklopedijos vyriausiosios redakcijos vyriausiasis redaktorius A. Račis, vyriausiasis dailininkas A. Broga.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos dizainą sukūrė A. Žvilius.

Skaitmeninė enciklopedija

Nuo 2017 kuriama internetinė enciklopedija www.vle.lt, į kurią perkelti visi Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsniai. Ji nuolat atnaujinama ir plėtojama diegiant papildomas funkcijas, bendradarbiaujama su Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir kitais archyvais, Lietuvos radijumi ir televizija, Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, mokslo institutais, muziejais ir kitomis įstaigomis.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras; -enciklopedija; -eVLE; -elektroninė enciklopedija; -internetinė enciklopedija; -skaitmeninė enciklopedija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką