Zabaráuskas Vitalius 1925 04 28Panevėžys 2012 09 24Vilnius (palaidotas Panevėžyje), lietuvių teatrologas. Dr. (hum. m.; menotyros kand. 1973). 1941–43 buvo ištremtas į Bolšoj Kokujų (Altajaus kr.). 1961 baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. 1950–72 Panevėžio dramos teatro direktoriaus pavaduotojas, 1972–74 Lietuvos kultūros ministerijos skyriaus viršininkas, 1974–79 Lietuvos meno darbuotojų rūmų Vilniuje direktorius. 1979–95 dėstė Lietuvos konservatorijos (nuo 1992 Lietuvos muzikos akademija) Klaipėdos fakultetuose (1979–88 Teatro meno fakulteto dekanas), 1995–2001 – Klaipėdos universiteto Menų fakultetuote; docentas (1981). Parašė monografiją Panevėžio dramos teatras (1966), apybraižų apie teatro veikėjus (Vaclovas Blėdis 1969, Bronius Babkauskas 1973), mokomąją knygą Antikinis ir Vakarų Europos teatras (2000), atsiminimų knygą Didžioji Romos Meilė (2008, apie žmoną aktorę R. Mikalauskaitę), straipsnių dramaturgijos, teatro, televizijos klausimais.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką