Vivekãnanda, tikr. Narendranath Datta 1863 01 12Kalkuta 1902 07 04Belūrmath (prie Kalkutos), indų filosofas. Vedantos ir jogos filosofijos atstovas, religinis reformuotojas. Žymiausias Ramakrišnos mokinys.

Išsilavinimas ir veikla

Kalkutos universitete studijavo Vakarų filosofiją. 1893 I pasaulio religijų kongrese Čikagoje skaitė pranešimą apie Indijos religijas, kuris paskatino Vakarų domėjimąsi Rytų religijomis. Pabrėžė vedantos svarbą įvairioms religijoms, skatino siekti religijų vienybės, religinės tolerancijos, individualių kelių į Dievą. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos universitetuose 4 metus skaitė paskaitas, įsteigė Vedantos draugijas Niujorke, Londone ir kitur.

1897 su kitais įsteigė Ramakrišnos vienuolių ordiną ir misiją (nuo 1899 reziduoja Belūrmathe), kurios svarbiausias tikslas – pagalba skurstantiems, asmeninio dvasinio tobulėjimo siekimas tarnaujant kitiems, veiklos kryptys – socialinė parama, mokslo, meno ir amatų puoselėjimas, dvasinės išminties ugdymas.

Idėjos

Vivekanandos filosofija ir veikla grindžiama vedantos samprata, kad daugis yra vienio apraiška (Dievas reiškiasi per kiekvieną sielą, kiekvieną reiškinį), kad dieviškumo požiūriu visi žmonės, kad ir kokiai religijai, tautai ar kastai priklausytų, yra lygiaverčiai. Žmogus savo dieviškumą atskleidžia praktikuodamas pagal savo gebėjimus pasirinktąjį kelią (jogą): bhakti jogą (meilės, atsidavimo), džnana jogą (išminties, pažinimo), karma jogą (darbo, veiklos), radža jogą (valios, koncentracijos).

Veikalai

Lietuvių kalba išleista Vivekanandos mokymų (knygos Laisvės balsas 2001 ir Džnana joga 2012).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką