Vlada Stankūnienė

Stanknienė Vlada 1949 06 12Smėliai (Zarasų valsčius), lietuvių demografė. Habilituota daktarė (socialiniai mokslai, 1996).

Išsilavinimas

1970 baigė Vilniaus universitetą (darbo ekonomiką).

Mokslinė veikla

1970–92 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos institute (1984–87 Demografinių ir darbo išteklių problemų sektoriaus, 1987–92 – Demografijos skyriaus vedėja). 1993–2002 Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Demografinių tyrimų skyriaus vadovė, 1998–2002 instituto direktoriaus pavaduotoja. 2002–09 Socialinių tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja, instituto Demografinių tyrimų centro vadovė. 2010–12 Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pavaduotoja, 2013 centro Demografinių tyrimų instituto direktorė. Nuo 2014 Demografinių tyrimų centro vadovė.

Pedagoginė veikla

1994–2005 dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete (iki 1996 Vilniaus technikos universitetas), 1997–2004 – Vytauto Didžiojo universitete, 2000–09 – Lietuvos teisės universitete (nuo 2004 Mykolo Romerio universitetas), nuo 2013 dėsto Vytauto Didžiojo universitete; profesorė (2000).

Stažuotės

Stažavo Browno universitete Providence (1992), Jungtinių Amerikos Valstijų surašymų biure Vašingtone (1993), Jungtinių Tautų Europos ekonominėje komisijoje Ženevoje (1994), Demografinių tyrimų institute Paryžiuje (1998, 1999), Makso Planko demografinių tyrimų institute Rostoke (2013, 2014).

Tyrimų sritys

Mokslinės veiklos pagrindinės sritys – demografinės raidos, šeimos, gimstamumo, mirtingumo, gyventojų migracijos, šeimos politikos tyrimai.

Veikalai

Parašė monografiją Demografinių procesų valdymas: teorija ir patyrimas (1995), su kitais – monografijas ir mokslo studijas Lietuvos gyventojų migracija (1984, rusų kalba), Lietuvos demografiniai pokyčiai ir gyventojų politika (1995, lietuvių ir anglų kalbomis), Lietuvos mokslininkų mobilumas: vidinis ir išorinis protų nutekėjimas (1996, anglų kalba), Šeima ir gimstamumas Lietuvoje (1997), Lietuvos gyventojų prognozės 2000–2020 (1998, lietuvių ir anglų kalbomis), Gimstamumas ir šeima: biografinis požiūris (1999), Gimstamumo ir šeimos tyrimai. Lietuva (2000, anglų kalba), Paramos šeimai politika: samprata ir patyrimas (2001), Lietuvos pagyvenusių žmonių socialinis statusas (anglų kalba), Šeimos revoliucija? Iššūkiai šeimos politikai (abi 2003), Šeima, vaikai, šeimos politika: modernėjimo prieštaros (2005), Lietuvos gyventojų mirtingumo sociodemografiniai skirtumai (2006), Šeima abipus sienų: Lietuvos transnacionalinės šeimos genezė, funkcijos, raidos perspektyvos (2007), Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės (2009), Suaugusių Lietuvos gyventojų socioekonominiai mirtingumo skirtumai (2011 22012, lietuvių ir anglų kalbomis), Ar Lietuvos šeimos bus gausesnės? (2013), Lietuvos demografinių procesų diferenciacija (2015), Lietuvos demografinė kaita: ką atskleidžia gyventojų surašymai (2016).

Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių Lietuvoje ir užsienyje.

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (2007, su kitais).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką