Vladas Algirdas Mikulėnas

Mikulnas Vladas Algirdas (slap. Storulis, Liepa, Lubinas) 1917 06 27Mockėnai (Utenos vlsč.) 1945 12 01Biliakiemis (Mockėnų apylinkės), vienas antisovietinių partizanų Aukštaitijoje vadų. Pulkininkas (1999, po mirties). Karys savanoris (1999, po mirties).

Veikla

1939 baigė Karo mokyklą. Nuo 1939 mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete, 1944 studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 4 kurse. Grįžęs namo padėdavo sužeistiems ar susirgusiems partizanams. Jo veikla susidomėjus sovietiniam saugumui ir suėmus mokslo draugų, 1945 pradžioje V. A. Mikulėnas grįžo į tėviškę, įstojo į partizanų būrį. 05 25 dalyvavo kautynėse prie Raudoniškio (Kuktiškių vlsč.); bandydami išvaduoti suimtuosius žuvo 17 partizanų.

Vladas Algirdas Mikulėnas

V. A. Mikulėnas buvo paskirtas Šarūno rinktinės (priklausė Lietuvos laisvės armijai) vadu. 1945 07 pradžioje sovietiniam saugumui išblaškius Sakalo rinktinę, Šarūno rinktinės štabas, kurio ir štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas buvo V. A. Mikulėnas, ėmė koordinuoti ir Utenos apylinkių kovotojų veiklą.

1945 07 įkūrus Lietuvos laisvės armijos Vytauto apygardą ir jos vadui J. Kimštui (slapyvardžiai Dobilas, Žalgiris) išvykus į Žemaitiją, V. A. Mikulėnas rugpjūtį buvo paskirtas laikinuoju apygardos vadu. Rūpinosi kovotojų drausme, įsakė slapstytis mažomis grupėmis, vengti susirėmimų su NKVD kariniais daliniais. Jo slėptuvę Biliakiemyje, J. Adomaičio klojime, išdavus NKVD agentui (slapyvardis Vėjas), 1945 12 01 klojimas buvo apsuptas ir padegtas. Per susirėmimą žuvo V. A. Mikulėnas, apsaugos būrio vadas A. Katinas (slapyvardis Sakalas) ir Šarūno rinktinės vado adjutantas J. Katinas, buvo mirtinai sužeistas sodybos šeimininkas. Slėptuvėje sovietiniai saugumiečiai rado Lietuvos laisvės armijos programą, Šarūno rinktinės štabo įsakymų, instrukcijų, atsišaukimų, laikraštėlių (Pogrindžio žodis, Aukštaičių kova). V. A. Mikulėnas buvo slapta palaidotas Puodžių (prie Mockėnų) kapinėse, 20 a. 7 dešimtmetyje palaikai perlaidoti Utenos senosiose kapinėse.

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1999, po mirties).

Storulis; Liepa; Lubinas; -Vladas Algirdas Mikulėnas; -Vladas Mikulėnas

32

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką