Baciuškà Vladas (slap. Adomas, Žmogus, Keleivis) 1910 04 20Cibiliekai (Ūdrijos vlsč.) 1947 12 23Luksnėnai, vienas antisovietinių partizanų Dzūkijoje vadų. Kapitonas (1999, po mirties).

1930 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėstininkų pulką. 1931 baigė Karo mokyklą Kaune atsargos jaunesniojo leitenanto laipsniu ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1938 paleistas į dimisiją (dėl ligos). Dirbo Aukštadvario bibliotekoje, 1940–43 – Vilniaus įvairiose įstaigose, nuo 1943 – Alytaus tuberkuliozės sanatorijos sekretoriumi. 1944 antroje pusėje Krokialaukio valsčiuje suorganizavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio partizanų grupę, pats tapo partizanu. Nuo 1945 05 06 priklausė Kęstučio grupės antrajam rajonui, 06 01 paskirtas jo vadu; 06 pradžioje dalyvavo kuriant Dzūkų rinktinę Punios šile.

Vladas Baciuška

Nuo 1945 06 18 buvo Dzūkų rinktinės Kęstučio grupės (apie 300 kovotojų; veikė Miroslavo, Simno, Ūdrijos valsčiuose, Gudelių vlsč. Paliose) vadas. 1946 05 01 paskirtas dar ir Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vado D. Jėčio (slapyvardis Ąžuolis) pavaduotoju, jam 08 01 žuvus – rinktinės vadu.

Pasižymėjo kovingumu, griežta drausme, veikimo teritoriją suskirstė į 3 rajonus po 3 būrius; veikė mobili (skrajojanti) grupė. 1946 03 20 V. Baciuška įsakymu be vadovybės leidimo uždraudė vykdyti mirties bausmę komunistams.

Žuvo su adjutantu V. Reklaičiu (slapyvardis Ramunis) vykdydamas kovinę užduotį. 1948 palaikai slapta palaidoti Alytaus kapinėse.

Karys savanoris (1999, po mirties).

Adomas; Žmogus; Keleivis; -Vladas Baciuška

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 2 Vilnius 2002.

2737

1248

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką