Brazinas Vladas 1952 02 17Pasvalys, lietuvių poetas, vertėjas. 1997 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių filologiją). 1976–77 dirbo Vilniaus universitete, 1977–79 savaitraščio Gimtasis kraštas, 1979–88 ir 1990–95 (1993–1995 vyriausiasis redaktorius) savaitraščio Literatūra ir menas, 1989–92 žurnalo Vilnius, 1995–96 dienraščio Lietuvos rytas redakcijose.

Vladas Braziūnas

Poezijoje ryšku kaimiškosios ir miestietiškosios patirties sandūros, praeities ir dabarties sąsajų apmąstymai (rinkinys Slenka žaibas 1983), linkstama į daiktišką konkretumą, peizažo detalės dažnai įgyja apibendrinamąją prasmę. Rinkinių Voro stulpas (1986), Alkanoji linksniuotė (1993), Užkalinėti (1998) eilėraščiai turi ironijos atspalvį, poetika grindžiama žodžių prasmės ir garsų žaismu. Rinkiniuose Užkalbėti juodą sraują (1989), Ant balto dugno (1999) gausu istorinių motyvų, Atgimimo laikotarpio aktualijų, ryšku publicistinės intonacijos. Postmodernistinėje poemoje Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai (2002) tautos istorija siejama su dabartimi. Poezijos rinkiniams lėmeilėmeilėmeilė (2002), Būtasis nebaigtinis (2003), Saula prie laidos (2008, antras leidimas pavadinimu Saula Svaliõ 2014), Iš naminio audimo dainos (2005), Fontes amoris (2012), Stalo kalnas (2014), Lėtojo laiko aky (2016) būdinga kalbinių sąsajų žaismas, istorinė tautosakinė tematika. Dar išleido eilėraščių ir latvių poezijos vertimų rinkinį Priedainė (2008).

Vertimai

Išvertė latvių, lenkų, ukrainiečių poezijos, rusų prozos knygų. Iš prancūzų kalbos išvertė R. M. Rilkeʼs eilėraščių ciklą Rožės (2009), J.-B. Racineʼo tragediją Faidra (su Genovaite Dručkute, 2017). V. Braziūno eilėraščių knygų išleista bulgarų, italų, kartvelų, lenkų, prancūzų, slovakų kalbomis.

Apdovanojimai

Jotvingių premija (2003). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2013). Lietuvos nacionalinė premija (2013). Poezijos pavasario laureatas (2015). Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis (2015). Baltijos Asamblėjos premija (2017).

R: V. Braziūnas Vakar yra rytoj / sud E. Baliutytė-Riliškienė Vilnius 2007. L: S. Valentas Mė(lynojo)nulio lingvistika Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje Vilnius 2007.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką