Bublỹs Vladas 1903 10 12Narbučiai (Svėdasų vlsč.) 1985 12 28Birmingham (Mičigano valstija), lietuvių agronomas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. A. Bublio tėvas. Agronomijos dr. (1947).

Išsilavinimas ir veikla

1934 baigė Žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1933–41 agronomas. 1938–44 Lietūkio tarybos narys. 1940 Tauragės žemės ūkio skyriaus viršininkas ir Lietuvių repatriacijos iš Vokietijos komisijos pirmininkas. 1941–44 Pienocentro direktorius.

1944 pasitraukė į Vokietiją. Bodenswerderyje su kitais suorganizavo lietuvių pabėgėlių stovyklą. 1947 baigė Bonos universitetą. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Iki 1969 dirbo Ford Motor bendrovėje Detroite. Su kitais Southfielde (netoli Detroito) įkūrė šeštadieninę lituanistinę Žiburio mokyklą. Bendrojo Amerikos lietuvių fondo narys. Vienas Dainavos jaunimo stovyklos steigėjų, jos valdybos ir tarybos narys.

Knygos

Parašė knygą Žemės ūkio gamybinė kooperacija nepriklausomoje Lietuvoje 1920–40 metais (su kitais, 1972).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką