Būtnas Vladas 1923 12 02Vabalninkas 1993 11 07Čikaga, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Gyvenimo faktai

1940–44 antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis. Buvo vokiečių suimtas. 1945 pateko į karo pabėgėlių stovyklą Vokietijoje. Flensburge baigė lietuvių mokytojų kursus ir mokytojavo (1946–49). 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. 1962–65 Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės Kultūros fondo vicepirmininkas. Dirbo laikraščio Draugas spaustuvėje (1967–78), radijo stoties Amerikos balsas lietuviškajame skyriuje (1978–91). Bendradarbiavo laikraščiuose Dirva, Draugas, Tėviškės žiburiai.

Vladas Būtėnas

Veikalai

Išleido eilėraščių rinkinį Nuėję plotai (1952), autobiografinę knygą Lenktynės su šėtonu (1956). Parašė knygą apie pokario rezistenciją (Kritusieji už laisvę 2 t. 1967–69, Vlado Ramojaus slapyvardžiu) ir sovietų valdžios persekiojamus Lietuvos tikinčiuosius (Dabarties kankiniai 1972, Mato Raišupio slapyvardžiu). Knygos Pennsylvanijos angliakasių Lietuva (1977) vienas autorių.

2172

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką