Kuzmà Vladas (slap. Bocmanas, Užburtuolis) 1913 07 25Drąsėnai (Daugailių vlsč.) 1996 04 26Raguva, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Sportininkas.

1935–40 tarnaudamas Lietuvos kariuomenės Geležinio Vilko pulke (ir štabe) tapo pulko granatos metimo (61 m), jojimo per kliūtis, ieties metimo ir plaukimo čempionu. Žurnale Karys populiarino kūno kultūrą ir sportą. Dalyvavo antisovietiniame 1941 Birželio sukilime Antalieptės ir Daugailių apylinkėse. Per nacių okupaciją (1941–44) dirbo Daugailių pašte, priklausė Lietuvos laisvės armijai.

SSRS kariuomenei vėl okupavus Lietuvą, 1944 pabaigoje su M. Kazanu Zarasų apskrityje įkūrė partizanų Lokio rinktinę ir buvo jos vado M. Kazano pavaduotojas ryšiams, informacijai ir agitacijai. Su juo 1944 12 parengė ir išspausdino laikraščio Laisvė ir nepriklausomybė 2 numerius. Pasižymėjo narsa ir sumanumu 1944 12 27 Antazavės šilo kautynėse, 1945 01 08 – Ledo kautynėse ant Sartų ežero ledo. Nuo 1945 05 15 buvo Šarūno rinktinės būrio vado pavaduotojas. Būrį NKVD išblaškius, 07 12 iš aktyvios kovos pasitraukė. Partizanų vadovybės pavedimu nuo 1946 palaikė ryšius su Tauro apygardos Suvalkijoje partizanais. Atlikdamas užduotį 1948 07 buvo suimtas, nuteistas kalėti lageryje. Kasdamas anglis Vorkutos šachtoje per griūtį neteko akies.

1958 grįžęs į Lietuvą vėl sportavo (dalyvavo plaukimo varžybose maršrutu Kuršių marios–Ventės ragas–Nida).

Bocmanas; Užburtuolis; -Vladas Kuzma

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką