Vladas Mironas (Lietuvos nacionalinis muziejus)

Mirõnas Vladas 1880 06 22Kuodiškių vienkiemis (Panemunio vlsč.) 1953 02 17Vladimir, kunigas (1904), Lietuvos visuomenės veikėjas, politikas. Vasario 16 Akto signataras. 1892–96 mokėsi Mintaujos gimnazijoje, 1896 su kitais iš jos pašalintas, nes atsisakė melstis rusiškai. 1901 baigė Vilniaus kunigų seminariją, 1904 – Sankt Peterburgo dvasinę akademiją, buvo įšventintas kunigu. Vilniuje buvo privačių mokyklų kapelionas. Nuo 1905 vienas judėjimo dėl lietuvių kalbos teisių Vilniaus vyskupijoje iniciatorių ir aktyvių veikėjų. 1907–10 klebonavo Choroszcziuje (netoli Balstogės), Valkininkuose (1910–14), nuo 1914 – Dauguose, 1910–29 buvo Merkinės dekanas.

Dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime (1905). Nuo 1907 Lietuvių mokslo draugijos narys, 1913 vienas Vilniaus krašto švietimo draugijos Rytas steigėjų. Lietuvių konferencijoje (1917 09 18–22) išrinktas Lietuvos Tarybos nariu, iki 1918 02 16 jos vicepirmininkas. 1926–27 III Seimo atstovas (nuo Lietuvių tautininkų sąjungos). 1927–29 Tikybos reikalų departamento prie Švietimo, vėliau prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius. 1929–38 Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas. 1938 03–1939 03 ministras pirmininkas (Vlado Mirono vadovaujama Vyriausybė 1938, Vlado Mirono vadovaujama Vyriausybė 1938–1939), nuo 1938 10 dar ėjo žemės ūkio ministro pareigas. 1924–39 Lietuvių tautininkų sąjungos vienas vadovų, 1939 – valdybos pirmininkas.

V. Mironas (stovi ketvirtas iš kairės) su kitais Lietuvos Tarybos nariais (Lietuvos nacionalinis muziejus)

ministras pirmininkas V. Mironas (centre) ir kariuomenės vadas S. Raštikis (pirmas iš kairės) sveikina garbės kuopą prie Prezidentūros Kaune (1938; Alytaus kraštotyros muziejus)

1940 06 SSRS okupavus Lietuvą 1940 09 suimtas, kalintas, 1941 06 per Birželio sukilimą sukilėlių iš kalėjimo išlaisvintas. 1945–46 klebonavo Vilniuje. 1944–46 SSRS saugumo tris kartus buvo suimtas, verbuojamas. 1947 nuteistas 7 m. kalėti. Kalintas ir neaiškiomis aplinkybėmis mirė Vladimiro kalėjime. Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1930) ir Gedimino 1 laipsnio (1938) ordinai.

L: V. Bukaitė Nepriklausomybės Akto signataras Vladas Mironas Vilnius 2015; V. Senkus Vladas Mironas / Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918–1940) Vilnius 1997.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką