Moñtvydas Vladas (slap. Žemaitis, Etmonas, Algimantas, Dėdė) 1911 09 09Gatautiškė (Varnių vlsč.) 1953 08 23Reistrai (prie Lūksto ežero), vienas Žemaitijos antisovietinių partizanų vadų. Pulkininkas (1998, po mirties). Karys savanoris (1997, po mirties).

Veikla

Priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje 1934 baigė puskarininkių mokyklą; viršila (1934). 1944 07 su kitais įkūrė Telšių apskr. Lietuvos laisvės armijos Vanagų grupę, jai vadovavo; įrengė 3 pirmąsias partizanų slėptuves (dėl to 1944 12 24 sovietinė okupacinė valdžia sudegino tėvų sodybą). Nuo 1945 08 priklausė Šatrijos rinktinei, 1947 buvo paskirtas jos vadu. 1948 žiemą su Žemaičių apygardos vadu A. Milaševičiumi (slapyvardžiai Radvila, Ruonis, Vairas) atkūrė apygardos štabą, tapo jo viršininku, 1948 06 – apygardos vadu (vadovavo ilgiausiai, 5 m. ir 3 mėn., iš Lietuvos partizanų apygardų vadų).

Vladas Montvydas

Kęstučio apygardos vadas Krizostomas Labanauskas (kairėje) su Žemaičių apygardos vadu Vladu Montvydu‑Žemaičiu

Buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Ginkluotųjų pajėgų tarybos narys. V. Montvydo rūpesčiu Žemaičių apygardoje leisti laikraščiai Kovojantis lietuvis, Malda girioje (rengė V. Montvydas ir M. Alūzaitė, 1951–52), Laisvės balsas (apygardos štabo leidinys, rengė I. Petkutė, 1945–52), 1952 išleistas eilėraščių rinkinys Laisvės kovų aidai. Žuvo išduotas su adjutantu B. Alūza (slapyvardis Bedalis) pasaloje, Žemaičių apygardos štabo bunkeryje, po apie 2 h susišaudymo su vidaus kariuomenės kareiviais ir stribais; manoma, abu nusišovė. Jų kūnai išniekinti Varniuose prie stribų būstinės. Užkasimo vieta nežinoma.

1994 rezistencinio paveldo bendrija Atmintis suorganizavo keletą Lietuvos partizanų dokumentų paieškos ekspedicijų, jų dalyviai Krakių ir Gudžiūnų apylinkėse (Kėdainių rj.) rado 2 bidonus su Maironio rinktinės dokumentais, o Kaltinėnų apylinkėse (Šilalės rj.) – bidoną su Žemaičių apygardos vado V. Montvydo‑Žemaičio archyvu. Rasti dokumentai restauruoti ir saugomi Lietuvos ypatingajame archyve.

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1999, po mirties).

Žemaitis; Etmonas; Algimantas; Dėdė; -Vladas Montvydas

2219

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką