Radzẽvičius Vladas 1908 02 08Seredžius (Kauno apskr.) 1970 10 02Adelaidė (Australija), lietuvių teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Išsilavinimas

1936 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą.

Darbas spaudoje

Iki 1940 savaitraščio Sekmadienis redaktorius. 1941–44 rinko medžiagą apie sovietinės valdžios žiaurumus Lietuvoje 1940–41, buvo tęstinio leidinio Lietuvių archyvas (1942–43) vienas redaktorių.

1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Australiją. Adelaidėje bendradarbiavo savaitraštyje Mūsų pastogė, Jungtinėse Amerikos Valstijose – lietuvių laikraštyje Dirva, rašė Australijos lietuvių bendruomenės gyvenimo apžvalgas. Nuo 1960 redagavo biuletenį Adelaidės lietuvių žinios, buvo Australijos lietuvių metraščio d. 1 (1961) vienas rengėjų.

Veikalai

Su P. Andriušiu parengė leidinį apie lietuvių emigrantų kūrimąsi Australijoje Blezdingėlės prie Torrenso (1962).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką