Vladas Rafaelis Jurgutis

Jurgùtis Vladas Rafaelis 1885 11 05Palanga 1966 01 09Vilnius (palaidotas Palangoje), lietuvių politikas, ekonomistas. Lietuvių finansų mokslo pradininkas, finansų terminijos kūrėjas. Lietuvos mokslų akademijos narys (1941).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1906 baigė Žemaičių kunigų seminariją Kaune (1908 įšventintas kunigu), 1910 – Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge, 1913 – Miuncheno universiteto Valstybės ūkio fakultetą. 1916–1917 Saratovo, 1918–1920 Kauno Žemaičių kunigų seminarijos profesorius, pastarosios ir prefektas. 1925–1940 dėstė Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 Lietuvos universitetas), 1929–1940 Finansų katedros vedėjas; profesorius (1925). 1940–1943 dėstė Vilniaus universitete, 1941–1943 Ekonomikos fakulteto dekanas. 1942–1943 Lietuvos mokslų akademijos pirmininkas. Nuo 1945 07 dėstė Vilniaus universitete, Finansų ir kredito katedros vedėjas. 1946 07 už vadinamųjų buržuazinių teorijų skleidimą per paskaitas atleistas (tik nuo 1957 gavo pensiją).

Vladas Rafaelis Jurgutis

Politinė ir visuomeninė veikla

Vienas ateitininkų organizacijos steigėjų.

1920–1922 Seimo atstovas (nuo Lietuvos krikščionių demokratų partijos; 1922 iš jos išstojo).

1922 02–09 užsienio reikalų ministras. 1922 09–1929 11 Lietuvos banko valdytojas, faktiškasis pinigų emisijos politikos vadovas.

1929–1940 Valstybės Tarybos narys.

Rezistencinė veikla

Per nacių okupaciją su kitais išgelbėjo nuo sunaikinimo Lietuvos mokslų akademijos biblioteką. 1941 10–1942 03 krašto ūkio generalinis tarėjas, priešinosi nacių ūkio politikai Lietuvoje, pateikė savąją ūkio tvarkymo koncepciją. 1943 03 dėl antinacinio pogrindžio agitacijos prieš lietuvių mobilizaciją į Vokietijos kariuomenę kaip vienas įkaitų suimtas ir įkalintas Stutthofo koncentracijos stovykloje (vadovavo čia įkurtam slaptam švietimo būreliui, vadinamajai Stutthofo akademijai). 1945 pavasarį stovyklą užėmus SSRS kariuomenei grąžintas į Lietuvą, apie du mėnesius tardytas ir kalintas Vilniuje, NKVD pastato rūsyje.

Knygos ir rankraščiai

Svarbiausi veikalai: Finansų mokslo pagrindai, Pinigai (abu 1938), Bankai (1940), Lietuvos finansų istorija (rankraštis Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje).

Apdovanojimai

Gedimino 2 laipsnio (1928), Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1934) ordinai.

Atminimo įamžinimas

paminklas Vladui Rafaeliui Jurgučiui prie Lietuvos banko pastato Vilniuje (atidengtas 2015, skulptorius Gediminas Piekuras; © LATGA, 2020)

Nuo 1997 Lietuvos bankas (nuo 2008 kartu su Lietuvos mokslų akademija) teikia Vlado Jurgučio premiją už mokslo darbus Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonomikos srityse. 1997 Vlado Jurgučio vardu pavadinta vidurinė mokykla Palangoje (nuo 2009 Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla), 2005 – gatvė Vilniuje. 2015 V. R. Jurgučiui Vilniuje pastatytas paminklas iš išlydytų buvusių lietuviškų 50 centų (0,5 lito) monetų.

paminklinė lenta ant namo Vilniuje, Didžiojoje gatvėje 4, kuriame gyveno Vladas Rafaelis Jurgutis (granitas, 1997, skulptorius Jonas Noras Naruševičius, architektas Vytautas Zaranka)

L: E. Laumenskaitė Vladas Jurgutis Vilnius 1994; Akademikas profesorius Vladas Jurgutis 1885–1966 Vilnius 1996; V. Terleckas Lietuvos bankininkai: Gyvenimų ir darbų pėdsakai 1918–1940 Vilnius 2001.

-Vladas Jurgutis

1718

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką