Vlado Mirono vadovaujama Vyriausybė 1938–1939

Vlãdo Mirõno vadováujama Vyriausýbė 1938–1939

Lietuvai priėmus Lenkijos ultimatumą (1938 03; Lenkijos ultimatumas Lietuvai) subruzdo ir ėmė vienytis opozicinės politinės jėgos. Tuo pat metu autonominiame Klaipėdos krašte suaktyvėjo vietos nacionalsocialistų kampanija už Klaipėdos prijungimą prie Vokietijos. Patirdama spaudimą iš nacių Vokietijos, Lietuvos valdžia turėjo persitvarkyti. 1938 12 05 ministras pirmininkas V. Mironas sudarė naują Vyriausybę. Palyginti su ankstesne (Vlado Mirono vadovaujama Vyriausybė 1938), iš 9 ministrų nepakeisti liko tik 3 – vidaus reikalų (S. Leonas), finansų (J. Indrišiūnas) ir švietimo (J. Tonkūnas; visa sudėtis lentelėje). Vyriausybės veikloje esminių pokyčių neįvyko, ministrai tebebuvo priklausomi nuo prezidento A. Smetonos valios. Prezidento galias dar labiau susitiprino 1938 priimta nauja Lietuvos Konstitucija. 1939 03 20 Vokietijai ultimatumu pareikalavus atiduoti Klaipėdos kraštą, o Lietuvai 03 22 ultimatumą priėmus, Vyriausybę teko keisti trečią kartą per vienus metus.

V. Mirono Vyriausybės nariai prezidentūroje; sėdi iš kairės: J. Tūbelis (Lietuvos banko valdytojas), V. Mironas, A. Smetona, K. Šakenis (Seimo pirmininkas), J. Tonkūnas; stovi iš kairės: šeštas J. Skaisgiris, aštuntas J. Gudauskas, vienuoliktas K. Germanas, dvyliktas J. Urbšys (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

-Devynioliktoji Vyriausybė; -Devynioliktasis Ministrų Kabinetas; -Mirono Vyriausybė; -Vlado Mirono Vyriausybė; -V. Mirono Vyriausybė; -V. Mirono Ministrų Kabinetas

884

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką