Pičeta Vladzimir (Vladzimiras Pičetà) 1878 10 21Poltava 1947 06 23Maskva, baltarusių istorikas. Baltarusijos mokslų akademijos (1928) ir SSRS mokslų akademijos tikrasis narys (1946).

Išsilavinimas ir veikla

1901 baigė Maskvos universitetą; 1910–11, 1918–22 ir nuo 1939 jame dėstė. 1921–30 Baltarusijos universiteto (buvo vienas jo steigėjų) dėstytojas, rektorius; profesorius (1926). 1920–21 Rygoje vykusių Rusijos Sovietų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Ukrainos Sovietų Socialistinės Respublikos taikos derybų su Lenkija ekspertas. Vienas Baltarusijos mokslų akademijos steigėjų (1928). Organizavo archyvų darbą Baltarusijoje. Vadinamojoje Akademikų byloje apkaltintas baltarusių vadinamuoju buržuaziniu nacionalizmu ir provakarietiška orientacija, 1930 09 13 suimtas; 1931 ištremtas 5 m. į Viatką, 1934 perkeltas į Voronežą. 1937–46 dirbo SSRS mokslų akademijos Istorijos institute (1941–44 buvo evakuotas į Taškentą). 1946 su akad. B. Grekovu organizavo SSRS mokslų akademijos Slavistikos institutą, buvo direktoriaus pavaduotojas.

Vladzimir Pičeta

Tyrimai ir veikalai

Naudodamasis gausia archyvine medžiaga, ypač Lietuvos Metrika, daugiausia tyrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės agrarinius santykius.

Svarbiausi veikalai (baltarusių ir rusų kalbomis): Žygimanto Augusto agrarinė reforma Lietuvių‑rusų valstybėje (Agrarnaja reforma SigizmundaAvgusta v LitovskoRusskom gosudarstve 2 dalys 1917 baltarusių kalba, 21958 rusų kalba; teigiamai vertinama 16 a. Valakų reforma), Baltarusių kalba kaip nacionalinis ir kultūrinis veiksnys (Belaruskaja mova jak faktar nacyjanal'na‑kul'turny 1924), Baltarusių atgimimas XVI amžiuje ir dabarties baltarusių nacionalinis ir kultūrinis atgimimas (Belaruskaie adradžėnne XVI vieku i ciaperašniae belaruskae nacyjanal'na‑kul'turnae adradžėnne 1925), Baltarusijos istorija (Gistoryja Belarusi dalis 1 1924), Vakarų Ukrainos ir Vakarų Baltarusijos istorijos raidos pagrindiniai momentai (Osnovnye momenty istoričeskogo razvitija Zapadnoj Ukrainy i Zapadnoj Belorussii 1940). Išleistas V. Pičetos veikalų rinkinys Baltarusija ir Lietuva XV–XVI a. (Belorussija i Litva XV–XVI v.v. 1961). Iš pradžių vartojo terminą Lietuvos ir Rusijos valstybė, nuo 20 a. 3 dešimtmečio ėmė vartoti Lietuvos ir Baltarusijos valstybė (Litoŭska‑Belaruskaja dzjaržava), vėliau – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Vjalikae knjastva Litoŭskae); šis terminas įsigalėjęs ir kitų šalių istoriografijoje. Parašė straipsnių iš istoriografijos, istorijos šaltinių mokslo, archyvistikos. Pirmasis iš istorikų, tyrinėjančių Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, teigė, kad Lietuvos laikotarpis, ypač 16 a., baltarusiams ir jų kultūrai buvęs aukso amžius.

-Vladzimir Pičeta; -Vladzimiras Pičeta

1101

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką