Vle.lt, laisvos prieigos internetinės Visuotinės lietuvių enciklopedijos portalas. Veikia nuo 2017 (iki 2019 pabaigos – bandomoji versija). Svetainė pasiekiama adresu www.vle.lt. Visuotinės lietuvių enciklopedijos pagrindu sukūrė ir administruoja Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

Internetinėje enciklopedijoje 2021 rugsėjo pabaigoje buvo 97 800 straipsnių (daugiau kaip 150 mln. spaudos ženklų), daugiau kaip 56 000 iliustracijų. Beveik ketvirtadalį informacijos sudaro lituanistika. Straipsnius rašo įvairių sričių mokslininkai, specialistai ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro moksliniai redaktoriai (iš viso vle.lt turi daugiau kaip 3100 autorių).

Kūrimas

2016–2017 buvo apdorojami duomenys: pirminė duomenų bazė išskaidyta pagal tam tikrą struktūrą ir sukurta diferencijuota duomenų bazė, duomenų tarpusavio sąsajos, duomenų redagavimo įrankis ir išplėstinė redagavimo sąsaja, atlikti kiti skaitmeninimo darbai. 2017 pradžioje pradėjo veikti laisvos prieigos internetinės enciklopedijos bandomoji versija. 2018 pradėta kurti enciklopedijos įvairialypė terpė, diegti vaizdo ir garso įskiepiai, sukurta interaktyvi laiko juosta, joje pažymėtos datos susietos su atitinkamais straipsniais. 2019 sukurti dienos įvykių blokai, su pagrindine duomenų baze susieta straipsnių autorių duomenų bazė, įdiegtos kitos funkcijos. 2020 atnaujintas puslapio dizainas ir įvadinio puslapio teminių straipsnių vaizdavimas, sukurti įvadinio puslapio kalendoriaus, lentelių vaizdavimo mechanizmai, nauji blokai ir kita.

vle.lt įvadinis puslapis

Internetinė enciklopedija nuolat atnaujinama ir plėtojama diegiant papildomas funkcijas, pildant naujais straipsniais (kas mėnesį publikuojama vidutiniškai apie 50 naujų straipsnių), iliustracijomis ir žemėlapiais, naujinant esamus straipsnius (per metus panaujinama apie 15 000 straipsnių), siejant straipsnius su išorinės informacijos skaitmeniniais ištekliais (institucijų ir organizacijų oficialiomis interneto svetainėmis, skaitmeniniais dokumentais, jų saugyklomis ir kitais ištekliais) ir suskaitmenintais Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro išleistais moksliniais ir enciklopediniais leidiniais, diegiant vaizdo ir garso įskiepius.

Bendradarbiaujama su Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir kitais archyvais, Lietuvos radijumi ir televizija, Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, mokslo institutais, muziejais ir kitomis įstaigomis, įvairiomis kūrybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.

Lankytojai

2018 vle.lt turėjo apie 78 500 unikalių lankytojų, jie peržiūrėjo 437 500 puslapių (straipsnių). 2020 buvo 236 197 unikalūs lankytojai.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką