Vo Nguyen Giap (Vo Ngujèn Žiãpas), Žiãpas Vo Ngujènas (Giap Vo Nguyen) 1911 08 25Loc Thuy (Quang Binho provincija) 2013 10 04Hanojus, Vietnamo karo ir politikos veikėjas. Generolas.

Iš pasiturinčių valstiečių šeimos. Hanojaus universitete studijavo teisę ir politinę ekonomiją. Įsitraukė į kovą su Prancūzijos kolonijine valdžia. 1930 įstojo į Indokinijos komunistų partiją (Vietnamo komunistų partija). 1940 su kitais įkūrė Vietnamo liaudies armiją ir pradėjo partizaninį karą prieš Japonijos okupacinę kariuomenę. 1945 09 dalyvavo įkuriant Vietnamo Demokratinę Respubliką. 1945–46 jos vidaus reikalų, 1946–76 Vietnamo Demokratinės Respublikos, 1976–80 Vietnamo Socialistinės Respublikos nacionalinės gynybos ministras. 1947–80 ir Vietnamo liaudies armijos vyriausiasis vadas; per Indokinijos karą (1946–54) sėkmingai vadovavo karo veiksmams su Prancūzija, per Vietnamo karą (1965–73) – su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Pietų Vietnamu. 1951–82 Vietnamo komunistų partijos Centro komiteto politinio biuro narys. 1955–76 Vietnamo Demokratinės Respublikos, 1976–91 Vietnamo Socialistinės Respublikos ministro pirmininko pavaduotojas. Laikomas žymiausiu komunistinio Vietnamo karo vadu.

Vo Nguyen Giap

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką