Vokietijos vieningoji socialistų partija

Vokietjos vienngoji socialstų pártija (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED), komunistinė valdančioji Vokietijos Demokratinės Respublikos politinė partija. Veikė 1946–90.

Įkūrimas

Įkurta 1946 04 SSRS okupuotoje Vokietijos dalyje kai kurių Vokietijos komunistų partijos ir Vokietijos socialdemokratų partijos narių (bendrapirmininkiai 1946–50 – O. Grotewohlis ir W. Pieckas). Siekta, kad ši partija taptų bendra visos Vokietijos komunistine partija, bet Vakarų Vokietijos socialdemokratai prie jos neprisidėjo, partijos veikla Vakarų Vokietijoje Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Prancūzijos okupacinės valdžios buvo uždrausta.

Valdančioji partija

SSRS okupacinės valdžios iniciatyva Vokietijos vieningoji socialistų partija 1949 10 paskelbė įkūrianti nuo SSRS priklausomą Vokietijos Demokratinę Respubliką, tapo jos valdančiąja partija. Partijos politikos (nacionalizuotos net vidutinės ir smulkios įmonės, mokesčiais ir administracinėmis priemonėmis varžoma smulkių savininkų veikla ir privati prekyba, valstiečiai varomi į žemės ūkio kooperatyvus) sukeltą Berlyno sukilimą 1953 numalšino SSRS kariuomenė. Siekiant dar labiau atsiriboti nuo Vakarų Berlyno ir Vokietijos Federacinės Respublikos (1949–61 iš Rytų Vokietijos į Vakarų Vokietiją perbėgo apie 2,5 mln. žm.) 1961 inicijuota Berlyno sienos statyba. Slaptajai saugumo tarnybai Stasi pavesta kontroliuoti visas visuomenės gyvenimo sritis. 1950–71 partijai vadovaujant W. Ulbrichtui, 1971–89 – E. Honeckeriui, šiek tiek liberalizuota ekonominė politika. Partijos vadovybė nepritarė 1968 Prahos pavasario reformoms, Vokietijos Demokratinės Respublikos kariuomenė dalyvavo intervencijoje į Čekoslovakiją.

E. Honeckeris Vokietijos vieningosios socialistų partijos XI suvažiavime (1986 01); antrame plane (iš kairės): E. Krenzas, W. Stophas, SSKP Centro komiteto generalinis sekretorius M. Gorbačiovas

Krizė ir žlugimas

9 dešimtmečio antroje pusėje Vokietijos vieningoji socialistų partija nepritarė SSRS pradėtai pertvarkos politikai (ekonominėms ir politinėms reformoms) ir, neberemiama SSKP, prarado realią įtaką visuomenei. Protesto demonstracijos privertė E. Honeckerį 1989 10 atsistatydinti. Jį iki 1989 12 pakeitęs E. Krenzas žadėjo demokratinių reformų, bet įvykių nesuvaldė: 1989 11 atidarius Berlyno sieną Vokietijos vieningosios socialistų partijos valdžia žlugo.

Siekdama pagerinti įvaizdį ir atsiriboti nuo komunistinės praeities 1989 12 Vokietijos vieningoji socialistų partija pasivadino Vokietijos vieningąja socialistų partija–Demokratinio socializmo partija. 1990 02 vietoj jos įkurta Demokratinio socializmo partija (veikė iki 2007).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką