Voldemaras Vytautas Čarneckis

Čarnẽckis Voldemaras Vytautas 1893 01 09Pajiesys (Marijampolės apskr.) 1942 11 04Sverdlovsk (dabar Jekaterinburg), lietuvių politinis veikėjas, diplomatas. 1911–16 studijavo Aleksandro II elektrotechnikos institute Sankt Peterburge, dalyvavo lietuvių studentų savišalpos draugijos veikloje, buvo jų ateitininkų kuopos pirmininkas. I pasaulinio karo pradžioje dirbo Vilniuje Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti. 1917 12 Rovne vykusio Rusijos kariuomenės Pietvakarių fronto lietuvių karių suvažiavimo išrinktas Atskirosios armijos lietuvių karių vykdomojo komiteto pirmininku; 1918 01–05 šio komiteto suformuoto Lietuvių atskirojo bataliono vadas. 1918 07 grįžo į Lietuvą, 1918 11 kooptuotas į Lietuvos Tarybą. Su A. Stulginskiu organizavo Lietuvių karo pabėgėlių grąžinimo komisiją.

Voldemaras Vytautas Čarneckis (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

V. V. Čarneckis (stovi antras iš dešinės) su kitais Steigiamojo Seimo Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos nariais (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1918 12–1919 03 Finansų ministerijos valdytojas, 1919 04–1920 06 susisiekimo ministras. 1920–22 Steigiamojo Seimo atstovas, Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos narys. 1920 Lietuvos derybų su Lenkija delegacijos Suvalkuose narys. 1920 pabaigoje dalyvavo Tautų Sąjungos konferencijoje Ženevoje. 1921–23 Lietuvos Vyriausybės įgaliotinis, vėliau Lietuvos Respublikos laikinasis reikalų patikėtinis Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1923–24 – Didžiojoje Britanijoje. 1924–25 užsienio reikalų ministras. 1925–39 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje. 1939–40 Užsienio reikalų ministerijos Teisių ir administravimo departamento direktorius. 1939 Lietuvos–SSRS savitarpio pagalbos sutarties komisijos narys. 1940–41 dirbo LSSR maisto pramonės liaudies komisariate. 1941 06 14 NKVD suimtas, 1942 10 17 Ypatingojo pasitarimo nuteistas mirti; sušaudytas.

Lietuvos užsienio reikalų ministras V. V. Čarneckis (sėdi centre) su diplomatais (1924, Kaunas; antras iš kairės sėdi atstovas Latvijoje ir Estijoje J.Aukštuolis, trečias – atstovas Čekoslovakijoje ir Rumunijoje D. Zaunius, už V. V. Čarneckio sėdi konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne J. Urbšys, iš dešinės pirmas sėdi atstovas Skandinavijoje I. Jurkūnas-Šeinius, antras – atstovas Suomijoje J. Savickis, pirmas iš dešinės stovi konsulas Karaliaučiuje ir Kopenhagoje V. J. Gylys, pirmas iš kairės stovi Vakarų ir Politikos departamentų direktorius B. K. Balutis; Lietuvos centrinis valstybės archyvas).

Gedimino 2 laipsnio ordinas (1932).

1718

A. Veilentienė Valdemaras Vytautas Čarneckis: „Esu savo tėvynės patriotas“ Vilnius 2016.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką