Volumina legum (lotynų kalba Įstãtymų knygà), 1347–1793 Lenkijos, 1569–1795 ir Abiejų Tautų Respublikos įstatymų rinkinys. Apima Seimų konstitucijas, valdovų privilegijas, mokesčių universalus, muitų instrukcijas, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus. Visi aktai buvo patvirtinti Seimų ir turėjo įstatymų galią. Ankstyvesnieji aktai rašyti lotyniškai, vėlesnieji daugiausia lenkiškai su gausia lotyniškų žodžių priemaiša. Volumina legum sudaro 10 tomų tekstų ir 2 tomai dalykų rodyklių. Kijevo vyskupo J. Załuskio iniciatyva Volumina legum savo spaustuvėje išspausdino Varšuvos vienuoliai pijorai: 1732–39 Stanislawas Konarskis išleido tomus 1–6, kiti pijorai 1782 – tomus 7–8 (juose surinkti 1347–1780 priimti teisės aktai). Netrukus buvo paskelbtos dvasininkų A. Zeglickio, T. Ostrowskio ir T. Wagos parengtos šių tomų rodyklės. Visi šie tomai ir rodyklės 1859–60 teisininko, leidėjo ir visuomenės veikėjo J. Ohryzkos pakartotinai išleisti Sankt Peterburge 18 amžiaus pabaigoje pritapusiu Volumina legum pavadinimu. 1889 Krokuvoje Lenkijos mokslų ir menų akademijos Teisės komisija mokslo reikalams parengė ir išleido tomą 9 (1782–92 Abiejų Tautų Respublikos Seimo konstitucijos), 1952 Poznanės mokslo bičiulių draugija – tomą 10 (1793 Abiejų Tautų Respublikos Seimo konstitucijos). Volumina legum buvo neoficialus privatus leidinys, bet plačiai naudotas teismų ir kitų institucijų Abiejų Tautų Respublikoje (iki 1795) ir Varšuvos kunigaikštystėje (1807–08, iki 1804 Prancūzijos civilinio kodekso įsigaliojimo). Rinkinyje buvo Lietuvos Statutų papildymų, todėl Volumina legum turėjo taikomąją reikšmę Rusijos imperijos Vakarų gubernijose (iki 1840), Černigovo ir Poltavos gubernijose (iki 1918).

1520

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką