„Voruta“, politikos, istorijos ir kultūros laikraštis. Nuo 1989 ėjo Vilniuje, nuo 2005 eina Trakuose. 1989–90 ėjo kas mėnesį, 1992–2000 – kas savaitę, 1991 ir 2001–13 – kas dvi savaites, 2014–19 – kas mėnesį, nuo 2020 – 4 kartus per metus.

Leidėjai

Leidžia viešoji įstaiga Vorutos fondas.

Tikslai

Skirtas lietuvių istorinei atminčiai ir tautinei savimonei ugdyti, Lietuvos istorijai populiarinti.

Redaktoriai

Steigėjas ir redaktorius J. Vercinkevičius.

Bendradarbiai

Bendradarbiauja A. Bubnys, K. Garšva, D. Juchnevičiūtė, K. N. Kitkauskas, A. Tyla, Z. Zinkevičius, A. Žemaitaitis ir kiti.

Sklaida

Tiražas 7500 egzempliorių (1989), 1000 egzempliorių (2014). Leidinio interneto svetainė (veikia nuo 1996, atskiru domenu nuo 2002) aplankoma 46 800 kartų per mėnesį (2023).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką