„Voruta“, politikos, istorijos ir kultūros laikraštis.

Leidimo vieta ir dažnumas

Nuo 1989 ėjo Vilniuje, nuo 2005 eina Trakuose. 1989–90 ėjo kas mėnesį, 1992–2000 – kas savaitę, 1991 ir nuo 2001 – kas dvi savaites.

Leidėjai

Leidžia viešoji įstaiga Vorutos fondas.

Tikslai

Skirtas lietuvių istorinei atminčiai ir tautinei savimonei ugdyti, Lietuvos istorijai populiarinti.

Redaktoriai

Steigėjas ir redaktorius J. Vercinkevičius.

Bendradarbiai

Bendradarbiauja A. Bubnys, K. Garšva, D. Juchnevičiūtė, K. N. Kitkauskas, A. Tyla, Z. Zinkevičius, A. Žemaitaitis ir kiti.

Tiražas

Tiražas 7500 egzempliorių (1989), 1000 egzempliorių (2014).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką