Výgantas ? 1392 06 28Vilnius, lietuvių kunigaikštis. Gediminaitis. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir jo antrosios žmonos Julijonos (Tverės kunigaikščio Aleksandro Michailovičiaus dukters) sūnus (šeštasis). Jogailos, Skirgailos, Kaributo, Karigailos, Lengvenio Algirdaičio ir Švitrigailos brolis. Krikšto vardas Aleksandras.

Iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos gavo valdyti Kernavę. Pritarė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos sudarytai Krėvos sutarčiai (1385). 1386 kartu su Jogaila buvo pakrikštytas Lenkijoje, Krokuvos katedroje. Iš Lenkijos karaliaus Jogailos gavo valdyti Kujaviją. Rėmė jo kovą su Vokiečių ordinu (1389 su kryžiuočiais derėjosi) ir 1391–92 – su kovojančiu dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sosto Vytautu.

1386 vedęs lenkų kunigaikščio Vladislovo Opoliečio dukterį pateko į lenkų ponų įtaką. Jų 1391–92 siūlytas tapti Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu; sutrukdė Jogailos vietininkas Lietuvoje Skirgaila, t. p. pusbrolių Lenkijos karaliaus Jogailos ir Lietuvos kunigaikščio Vytauto gerėjantys santykiai (1392 Astravos sutartis).

Vyguntas; Aleksandras

683

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką