Vyriausiasis Lietuvos atstatymo komitetas

Vyriáusiasis Lietuvõs atstãtymo komitètas, VLAK, Lietuvoje 1946 06–1947 veikusi tariamai antisovietinė organizacija. Siekė apjungti antisovietines politines ir karines jėgas. Nuo pat įsteigimo pateko į sovietinio saugumo kontrolę, vadovu tapo saugumo svarbiausias agentas J. Markulis (slapyvardžiai Erelis, Ąžuolas ir kiti). Naudojantis komitetu siekta sunaikinti antisovietinį pogrindį, todėl šios organizacijos įsteigimo deklaracijoje kelti kilnūs tikslai nebuvo įgyvendinti. 1946 10 į Švediją atvykęs komiteto narys J. Deksnys (slapyvardžiai Daunoras, Alfonsas, Hektoras) pradėjo kurti VLAK Informacijos centrą – siekta pakeisti Vakaruose veikiantį Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą. 1946 pabaigoje Tauro apygardos, 1947 kitų apygardų partizanų vadams demaskavus saugumo ir J. Markulio kenkėjišką veiklą, saugumiečiai nustojo naudotis VLAK priedanga.

3088

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką