Vyriausiasis senųjų aktų archyvas

Vyriausiojo senųjų aktų archyvo pastatas iš viršaus

Vyriáusiasis senjų ãktų archỹvas (Archiwum Główne Akt Dawnych, AGAD) yra Varšuvoje.

Saugo 12–18 a. Lenkijos ir Abiejų Tautų Respublikos valdymo įstaigų, teismų, kitų institucijų dokumentus, tarpvalstybines sutartis, korespondenciją, šeimų (Radvilų, Zamoyskių, Potockių ir kitų), asmenų archyvus, Abiejų Tautų Respublikos buvusiose žemėse 19 a.–20 a. pradžioje veikusių institucijų dokumentus. 537 rinkiniai ir fondai, apie 312 000 archyvinių vienetų (2020).

Įkurtas 1808 (1808–1815 vadintas Bendruoju krašto archyvu, 1816–1889 – Vyriausiuoju Lenkijos karalystės archyvu, 1889–1918 – Varšuvos vyriausiuoju Lenkijos karalystės senųjų aktų archyvu).

1944 sudegė didžioji dalis archyvo dokumentų, jo fondai sukaupti iš naujo.

Nuo 1985 kartą per metus leidžia žurnalą Miscellanea Historico-Archivistica. Archyve saugoma daug Lietuvos istorijai svarbių dokumentų: Lenkijos karalystės archyvuose natūraliai sukaupta lietuviška medžiaga (1411 Torunės taikos sutarties aktas su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudu, 1569 Liublino unijos aktas ir kita), įvairiais keliais į archyvą patekę Lietuvos žymių giminių archyvai, nemaža Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės archyvo dalis, anksčiau saugota Radvilų archyve Nesvyžiuje, Lietuvos Metrikos Užnemunei skirtų keliasdešimt knygų, taip pat dalies jos knygų lotyniškomis raidėmis transliteruota kopija.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką