Vyriausioji enciklopedijų redakcija

Vyriáusioji enciklopèdijų redãkcija, 1990–91 Lietuvõs enciklopèdijų redãkcija, 1991–92 Valstýbinė enciklopèdijų leidyklà, valstybinė enciklopedijų leidybos įstaiga. Įkurta 1970 lietuviškai visuotinei enciklopedijai leisti.

Svarbiausi enciklopediniai leidiniai

Parengė ir išleido Lietuviškąją tarybinę enciklopediją (12 t. 1976–84, papildymų tomas 1985), Tarybų Lietuvos enciklopediją (4 t. 1985–88), anglų kalba enciklopedinį žinyną Lietuva (1986), trumpą enciklopediją rusų kalba Litva (1989). Šios enciklopedijos buvo rengtos pagal sovietinių enciklopedijų modelį, jose daug ideologizuotos (daugiausia humanitarinių ir socialinių mokslų) informacijos, griežtai cenzūruoti lituanistikos straipsniai (daugiausia Lietuvos valstybės atkūrimo ir nepriklausomybės laikotarpio iškraipymų). Vis dėlto šiose enciklopedijose pateikta informacija yra objektyvesnė negu daugelyje to laikotarpio kitų mokslo veikalų.

Kiti svarbesni leidiniai

Dar išleido verstinę Namų ūkio enciklopediją (1987), Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvado pirmą tomą (1988). Atgimimo metais ir po nepriklausomybės atkūrimo išleido: A. Nikžentaičio knygą Gediminas (1989), P. Klimo Iš mano atsiminimų (21990), Lietuvių enciklopedijos 15 tomą Lietuva (1990), verstinės populiariosios enciklopedijos Pažinimo džiaugsmas dalis Mokslas ir Visata (1989), Gyvoji gamta (1990), Žemė ir jos gėrybės (1992), Medicinos enciklopediją (t. 1 1991).

Leidyklos likimas

1992 Valstybinė enciklopedijų leidykla buvo sujungta su Mokslo leidykla ir įkurta Mokslo ir enciklopedijų leidykla (1997–2009 Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, nuo 2010 Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras).

Vadovai

Vadovai: J. Matulis (iki 1974), J. Zinkus (1974–88), M. Mikalajūnas (1988–92).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką