Ališáuskas Vytautas 1957 06 15Klaipėda, lietuvių filosofas, kultūros istorikas, visuomenės veikėjas. Dr. (2011). Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys akademikas (2015).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1982 baigė Vilniaus universitetą (lituanistiką), 1990–2008 dėstė, nuo 2012 dėsto jame; profesorius (2018).

Leidybinė ir kita veikla

Dalyvavo pogrindžio leidybos, 1988–91 Sąjūdžio veikloje. 1990 su P. Kimbriu įsteigė žurnalą Naujasis židinys (nuo 1992 Naujasis Židinys-Aidai). 1994–2008 leidyklos Aidai vadovas ir 1999–2008 žurnalo Knygų aidai vyriausiasis redaktorius. Nuo 1992 Katalikų bažnyčios atstovas Lietuvos Biblijos draugijos direktorių taryboje. 2000 Šv. Sosto delegacijos narys derybose dėl sutarčių su Lietuvos Respublika. 2008–12 Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui. Katalikiškojo Naujojo Testamento naujo vertimo antrojo leidimo (1988) vienas redaktorių.

Vytautas Ališauskas

Veikalai

Sudarė ir parengė Katalikų kalendorių-žinyną (su kitais, 1984–89), knygas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra (su kitais, 2001), Lietuva prie Adamkaus (2002), Krikščionybės Lietuvoje istorija (2006), Arti Sartų (2007), Mindaugas karalius (2008), antologiją Bažnyčios Tėvai (su D. Alekna, 2003), parašė knygas Aušros Vartai: Vadovas (su T. Račiūnaite, 2003), Šv. Kazimiero koplyčia (su M. Pakniu, 2004), Šventasis Kazimieras (2004), Dingęs šventybės pasaulis: dievai ir šventieji XVI a. Žemaitijoje: Jono Lasickio knygos interpretacija (su P. Vildžiūnu, 2009), Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus: tekstas ir kontekstai (2012).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Karininko kryžius (2003).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką