Vytautas Bogušis

Bògušis Vytautas 1958 12 25Puvočiai (Varėnos rj.), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Politikas.

Veikla

1976 dėl religinių ir tautinių įsitikinimų (jaunimo pogrindinio religinio judėjimo Eucharistijos bičiuliai, įkurto apie 1970, dalyvis) pašalintas iš vidurinės mokyklos. 1978–88 Lietuvos laisvės lygos aktyvus narys. 1979 pasirašė Baltijos šalių 45 piliečių memorandumą, reikalaujantį pasmerkti 1939 Molotovo–Ribbentropo paktą (Keturiasdešimt penkių pabaltiečių memorandumas). Nuo 1980 priklausė Lietuvos Helsinkio grupei. Su kitais leido pogrindinę spaudą Laisvės šauklys, Vytis; buvo Tarptautinės žmogaus teisių asociacijos ir Helsinkio grupės leidinio Krikščionis demokratas redaktorius. Bendradarbiavo lietuvių nelegalioje (Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, Aušra, Dievas ir Tėvynė), Rusijos disidentų pogrindinėje spaudoje, teikė informaciją Vatikano, Amerikos balso, Laisvosios Europos ir Svobodos radijui.

Su kitais pasirašė viešų kreipimųsi į SSRS valdžią ir tarptautines organizacijas dėl piliečių teisių pažeidimų (pvz., dėl draudimo vokiečiams ir žydams grįžti į tėvynę, dėl A. Sacharovo, S. Kovaliovo, P. Grigorenko suėmimo). 1983–91 Vilniaus valstybinio jaunimo teatro inžinierius. Vienas 1987 08 23 (mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo), 1988 02 16 ir 09 28 antisovietinių mitingų Vilniuje organizatorių. 1989 02 16 pasirašė Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo dokumentą, jos veikėjas. 1989 su kitais atkūrė Ateitininkų federaciją. 1990–92 Vilniaus miesto tarybos pirmininko pavaduotojas. 1992–2000 ir 2004–12 Lietuvos Respublikos Seimo narys. Vienas Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos įkūrimo (1998) iniciatorių, pirmininkas (1998–2003). 2003 Sąjungai (su Lietuvos liberalų ir Centro sąjungomis) susijungus į Lietuvos liberalų ir centro sąjungą (dabar Liberalų centro sąjunga), priklausė jai; 2013 išstojo.

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius (1998). Ukrainos 2 laipsnio ordinas Už nuopelnus (1998).

-Vytautas Bogušis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką