Bubnỹs Vytautas 1932 09 09Čiudiškiai (Prienų vlsč.) 2021 04 24Vilnius, lietuvių rašytojas. 1957 baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 1966–74 žurnalo Moksleivis vyriausiasis redaktorius. 1988 Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, 1988–89 Sąjūdžio tarybos narys. 1992–96 Lietuvos Respublikos Seimo narys (Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcija).

Vytautas Bubnys

Vytautas Bubnys

Apysakoje Beržai svyruokliai (1959) kolūkinio kaimo kasdienybės fone atskleisti jaunos moters išgyvenimai. Apsakymų rinkiniuose Saulėtą vasarą (1960), Ramūnas (1964), Gegužio nemiga (1969, Žemaitės premija 1970) lyrine maniera pasakojama apie bręstančio žmogaus potyrius. Apysakų ir apsakymų iš moksleivių gyvenimo pagrindinės temos – paauglių dvasinis brendimas, moraliniai ir psichologiniai konfliktai; apysakoje Arberonas (1969 32009, apysakos motyvais vaidybinis filmas 1971, režisierius A. Araminas) parodytas savarankiškiau mąstančio jaunuolio susikirtimas su inertiška sovietinės mokyklos aplinka. Romanų trilogijoje Alkana žemė (1971), Po vasaros dangum (1973, LSSR valstybinė premija 1974), Nesėtų rugių žydėjimas (1975), dilogijoje Piemenėlių mišios (1988), Atleisk mūsų kaltes (1989) per dramatiškų pokario įvykių ir sovietinio laikotarpio kasdienybę atskleidžiama Lietuvos kaimo nykimo, šeimos irimo istorija.

Romanuose Pilnaties valandą (1980), Kvietimas (1983), Rudens ekvinokcija (1985) gvildenamos inteligentų, menininkų kūrybinės ir dorovinės problemos, parodytas fasadinės sovietinės okupacijos kultūros atotrūkis nuo realybės. Romanuose Žalios sūpuoklės (1992), Žmogus iš tenai (1995), Angelo šauksmas (1997), Svečias (1998), Balandžio plastėjime (2002), šiuolaikinės moralinės kolizijos pinasi su praeities reminiscencijomis. Romano Teatsiveria tavo akys (1993) pagrindinė tema – dievdirbio lemtis pagonybės ir krikščionybės epochų sandūroje. Parašė humoristinių novelių romaną Mėnesėta naktis ir šešėlis (1997), kelionių įspūdžiais pagrįstą knygą Slaptingoji prema (su E. Kurklietyte, 1999). V. Bubnio kūryboje realistinis buitiškumas derinamas su lyrizmu, baladinėmis intonacijomis. Dar išleido romaną Tas ryto laukimas (2004), autobiografinių esė knygas Tolimi artimi: At(si)vėrimai (2008), Širdimi regėti: Portretiniai eskizai (2012), Iš stalčiaus dugno: dienoraščiai, portretiniai eskizai, indiški motyvai (2017), novelių ir publicistikos knygą Suktinis su P.ROZA: Proza ir publicistika (2014). Kūrinių išversta į rusų, latvių, lenkų, bulgarų, vokiečių ir kitas kalbas.

Apdovanojimai

Žemaitės premija (1970), LSSR valstybinė premija (1974), Gedimino ordino Karininko kryžius (1998), Baltijos Asamblėjos premija (2003), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2008).

778

R: [Kūrinių serija] 6 t. Vilnius 1982–87.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką