Dvarẽckas Vytautas 1928 09 20Puvočiai (Gardino apskr., dabartinė Varėnos rajono savivaldybė) 2005 07 10Vilnius, lietuvių geografas, geomorfologas. Habil. dr. (fiziniai m.; geogr. m. dr. 1989).

Išsilavinimas ir profesinė veikla

Mokydamasis aštuntoje klasėje, įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą laisvuoju klausytoju (baigė 3 semestrus). 1946 buvo apkaltintas antitarybine veikla, kalintas Lukiškių kalėjime, išteisintas. 1947 baigęs Vilniaus suaugusių gimnaziją, mokytojavo Pavarėnės, Barčių mokyklose (Varėnos rj.). 1953 baigęs Vilniaus universitetą iki 1957 dirbo Lietuvos hidrometeorologijos valdybos Hidrologinių prognozių skyriaus viršininku. 1957–60 Vilniaus universiteto Fizinės geografijos ir kartografijos katedros asistentas, nuo 1960 dėstytojas, 1990–95 Bendrosios geografijos ir kartografijos katedros vedėjas; docentas (1971), profesorius (1991). Nuo 1995 dar dėstė ir Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Bendrosios geografijos, nuo 2000 – Regioninės geografijos katedrose, 1998–2000 – Vilniaus Gedimino technikos, 1999–2000 – Kauno technologijos universitetuose.

Vytautas Dvareckas

Mokslinė veikla

Moksliniuose darbuose geomorfologiniu požiūriu analizavo pleistoceno vėlyvojo ledynmečio ir holoceno upių slėnius, jų paleogeografinę raidą, fliuvioglacialinio ir fliuvialinio reljefo raguvų ir griovų, rinų morfogenezę, archeologiją, dendrologiją.

Dalyvavo (nuo 1965) fizinės geografijos ir geomorfologijos tyrimuose pagal UNESCO programas, Mokslų ir studijų fondo remiamoje programoje Akmens amžius Pietų Lietuvoje (nuo 1994). Ilgametis tarptautinės mokslo koordinacinės tarybos prie Maskvos Lomonosovo universiteto Erozinių ir vaginių problemų komiteto narys. Lietuvos geomorfologų draugijos pirmininkas (nuo 1996). Didžiosios Britanijos–Lietuvos draugijos valdybos narys (nuo 1996). Lietuvos TSR atlaso (1981) mokslinės komisijos sekretorius (LSSR valstybinė premija 1983, su kitais). Mokslo žurnalų Geografija ir Dendrologia Lithuaniae redkolegijų narys, Lietuvos tarybinės enciklopedijos skyrių autorius, konsultantas, redaktorius. Paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių. V. Dvarecko darbų archyvas saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje.

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1983, su kitais)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką