Júodkazis Vytautas 1928 11 01Pagėgiai 2021 03 01Vilnius, lietuvių geologas, hidrogeologas. Habil. dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. dr. 1982). Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas (2011; 1994–98 – narys ekspertas, 1998–2011 – narys korespondentas).

Išsilavinimas ir veikla

1957 baigė Vilniaus universitetą. 1957–61 dirbo Vilniaus hidrogeologinėje ekspedicijoje, 1963–88 Geologijos institute, 1967–88 šio instituto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos skyriaus vadovas. 1968–2004 dar dėstė Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedroje; profesorius (1985). Tarptautinės hidrogeologų, Šiaurės šalių hidrogeologų, Amerikos naftos geologų asociacijų, Lietuvos geologų sąjungos narys. Daugelio knygų vienas autorių, Baltijos šalių hidrogeologinių žemėlapių atsakingasis redaktorius ir vienas autorių. 1991–2010 Lietuvos geologų sąjungos žurnalo Geologijos akiračiai atsakingasis redaktorius, žurnalų Geologija, Litosfera, tarptautinės hidrogeologų asociacijos žurnalo Hydrogeology Journal redakcinės kolegijos narys.

Vytautas Juodkazis

Moksliniai tyrimai

Moksliniai darbai skirti Baltijos artezinio baseino hidrogeologinių sąlygų išaiškinimui, jų rajonavimui ir kartografavimui, požeminio vandens išteklių racionaliam naudojimui. Vienas pirmųjų pradėjo naudoti matematinio modeliavimo metodus regioniniuose tyrimuose, pagrindė daugelio gamtinių daugiasluoksnių sistemų geofiltracinių dėsningumų ir požeminio vandens eksploatacinių išteklių formavimosi bei pasiskirstymo ypatumus, atliko gėlo ir mineralizuoto požeminio vandens formavimosi ir racionalios eksploatacijos prognozinį įvertinimą, inicijavo požeminio vandens dirbtinės mitybos ir jūrinės hidrogeologijos tyrimus bei darbus. Už Baltijos šalių regiono geologinių žemėlapių komplektą (su kitais) skirta SSRS valstybinė premija. Paskelbė daugiau kaip 230 mokslinių straipsnių.

Veikalai

Parašė monografijas Baltijos šalių požeminio vandens išteklių formavimasis ir įvertinimas (1980, rusų kalba), Lietuvos geologija (1994, su kitais, Lietuvos mokslo premija 1996), Organinė medžiaga Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje (su kitais, 2003, anglų kalba), Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas (su kitais, 2003), Geologinės aplinkos raida Lietuvoje (Evolution of Geological Environment in Lithuania 2005, su kitais), knygas Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (su kitais, 2004), Mažoji Lietuva – mano gimtinė (2011), Požeminiai Neptūno valdų labirintai (2018).

Vadovėliai: Pabaltijo hidrogeologijos pagrindai (1979), Požeminio vandens išteklių įvertinimo metodikos pagrindai (1992), Regioninės hidrogeologijos pagrindai (2003), Aplinkos hidrogeologija (su Antanu Marcinoniu, 2008), Regioninė hidrogeodinamika (su kitais, 2012).

Apdovanojimai

SSRS valstybinė premija (1984, su kitais). Lietuvos nacionalinė (mokslo) premija (1996, su kitais). A. Giedraičio geologijos fondo garbės ženklas Auksinis geologo plaktukas (2020).

643

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką