Vytautas Kazimieras Alseika

Alseikà Vytautas Kazimieras 1912 02 11Ukmergė 2002 10 18Vilnius, lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas. V. Alseikienės ir D. Alseikos sūnus, M. B. Gimbutienės brolis.

1931–32 savaitinio žurnalo Kino naujienos leidėjas ir redaktorius. 1933–34 Lietuvos aido korespondentas. 1934–35 žurnalo Kinas redaktorius. 1935 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. 1937–38 Vilniaus vadavimo sąjungos sekretorius ir reikalų vedėjas. 1938–39 dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Varšuvoje. 1939–41 ELTA Vilniaus skyriaus vedėjas. 1943–44 advokatas.

1944 pasitraukė į Austriją. 1946–48 dirbo Vokietijoje Jungtinių Tautų paramos pabėgėliams organizacijose. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. 1953 grįžo į Vokietiją, buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Vykdomosios tarybos tarnautojas, 1961–67 redagavo komiteto leidinius. 1967 atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1967–69 dienraščio Draugas, 1969–72 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto informacinio biuletenio Niujorke redaktorius. Buvo užverbuotas sovietų saugumo.

Knygos: Filmų priežiūra Lietuvoje (1938), L. T. M. Čiurlionio ansamblis, 1940–51 (1951), VLIKo 1969 metų Seimas (1970). Grįžęs į Lietuvą (1972) parašė propagandinės publicistikos knygas: Trys dešimtmečiai emigracijoje (1977), Amerika: Tikrovė ir mitas (1983).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką