Kublius Vytautas 1926 11 23Aukštadvaris (Panemunio vlsč., Rokiškio apskr.) 2004 02 17Vilnius (žuvo), lietuvių literatūrologas. Andriaus Kubiliaus tėvas. Habil. dr. (hum. m.; filol. m. dr. 1978).1952 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 1950–52 dirbo savaitraščio Literatūra ir menas redakcijoje Kritikos skyriaus vedėju, 1955–2001 – Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (iki 1990 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas), 1991–97 Naujosios literatūros skyriaus vadovas. 1983–87 dėstė Vilniaus universitete, nuo 1992 – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Nuo 1991 Lietuvos piliečių chartijos pirmininkas.

Vytautas Kubilius

Veikalai

Literatūros straipsniuose (rinkiniai Naujų kelių ieškant 1964, XX amžiaus lietuvių poetai 1980), monografijose (knygos Julius Janonis 1962 21970, Salomėjos Nėries lyrika 1968 21989, Kazio Borutos kūryba 1980 21985, Ievos Simonaitytės kūryba 1987, AntanasVaičiulaitis 1993, Jonas Aistis 1999, Dviese literatūros sūpuoklėse: Kazys Puida ir Vaidilutė 2003, Birutė Pūkelevičiūtė – aktorė ir rašytoja 2004) iškeliama kūrėjo asmenybė; būdinga eseistinis metaforinis stilius, estetinis vertinimas, psichologinė kūrybos interpretacija. Kituose veikaluose tyrinėjama tam tikro kūrinio, rašytojo, lyrikos tipo (monografija XX amžiaus lietuvių lyrika 1982), literatūros srovės (knyga Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje 1993) stilius, įvairių tautų literatūrų sąveika, tautinės literatūros išlikimo problemos (knygos Lenkų romantizmas ir baltų literatūros, su K. Nastopka, 1973, rusų kalba, Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas 1983, Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje 2003), socialinės tikrovės, kultūros, kitų menų įtaka literatūrai (knyga Žanrų kaita ir sintezė 1986), kūrinio vertės kriterijai (knyga Problemos ir situacijos 1990), literatūros priedermės istoriniam laikui ir tautai (knygos Literatūra istorijos lūžyje 1997, Neparklupdytoji mūza 2001, apie literatūrinį gyvenimą Lietuvoje 1941–44, V. Krėvės-Mickevičiaus premija 2001). Parašė knygą XX amžiaus literatūra (2 leidimai 1995 31996). Lietuvių literatūros istorijos leidinių (Lietuvių literatūros istorija 4 t., su kitais, 1957–68, LSSR valstybinė premija 1969, su kitais, 2 t. 1979–82, 1977 rusų kalba) vienas autorių, Literatūros teorijos apybraižos (1982), Lietuvių literatūros enciklopedijos (2001) vienas autorių ir redaktorių. Dokumentų rinkinio Rašytojas pokario metais (1990) vienas redaktorių ir sudarytojų. Parašė įvadinius straipsnius ir sudarė poezijos rinktines –J. Baltrušaičio Poezija (1967), F. Kiršos Pelenai (1969), V. Mačernio Žmogaus apnuoginta širdis (1970), Po ūkanotu nežinios dangum (1991), O. Milašiaus Poezija (1981), J. Aisčio Katarsis (1988), sudarė lietuvių poezijos antologijas – Dviejų amžių lietuvių poezija (Litauische Poesie aus zwei Jahrhunderten (1983, Berlynas), Lietuvių epigrama ir parodija (1983), Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija (2 t. 1991–95). Parašė laiškų, novelių (rinkinys Lauksiu atsakymo 2006). Dar išleista Dienoraščiai, 1945–77 (2006), Dienoraščiai, 1978–2004 (2007). Veikalų išversta į anglų, estų, latvių, vengrų, vokiečių ir kitas kalbas. Žuvo per eismo įvykį.

Apdovanojimai

I. Simonaitytės literatūrinė premija (1988), Lietuvos mokslo premija (1996). Gedimino ordino Karininko kryžius (1998), V. Krėvės-Mickevičiaus premija (2001). Lietuvų literatūros ir tautosakos institutas 2012 įsteigė V. Kubiliaus premiją, skiriamą už lietuvių literatūros kritiką.

L: Nepaklusęs laikui: Atsiminimai apie Vytautą Kubilių /sud. Mitaitė Vilnius 2011.

1640

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką