Mačenis Vytautas 1921 06 05Šarnelė (Žemaičių Kalvarijos vlsč., Telšių apskr.) 1944 10 07prie Žemaičių Kalvarijos (palaidotas Šarnelėje), lietuvių poetas. 1939 Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo anglų kalbą ir literatūrą, 1940 perėjo į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą studijuoti anglų kalbos ir literatūros, 1941 – filosofijos. 1943 vokiečiams uždarius universitetą grįžo į tėviškę. Žuvo netoli Žemaičių Kalvarijos nuo atsitiktinio artilerijos sviedinio.

Kūryba

Vytautas Mačernis

Vienintelis baigtas V. Mačernio kūrinys – eilėraščių ciklas Vizijos (parašytas 1939–42) – ekstazių, regėjimų aprašymai; gimtoji žemė ir gimtieji namai suvokiami kaip svarbiausia žmogaus dvasinė atrama, kurios vertė suprantama tik išėjus iš tėviškės. 1943–44 sukūrė ciklo Metų sonetai 81 sonetą, ciklo Songs of Myself 14 giesmių, pradėjo poemą Žmogaus apnuoginta širdis ir ciklą Žmogiškoji komedija. Kūriniuose vyrauja kanoninės formos (sonetas, trioletas, oktava), poetinė frazė tiksli, būdingos griežtos loginės jungtys, gausu abstrakčių sąvokų. Parašė 3 nedidelius prozos kūrinius, išvertė Ch. Baudelaire’o, R. Burnso, A. Bloko, O. Milašiaus, F. Petrarcos eilėraščių.

V. Mačernis yra vienas jauniausių lietuvių literatūros klasikų, II pasaulinio karo metais rašytuose eilėraščiuose išreiškęs laisvo žmogaus skepsį ir stoicizmą metafizinio būties absurdo situacijoje. Jo poezija rankraščiais ir nuorašais sklido po Lietuvą dar iki jo mirties ir darė įtaką kitiems poetams. Iki 1970 V. Mačernio poezija buvo drausta skelbti Lietuvoje. Išeivijoje poetiniu palikimu rūpinosi jo kartos poetai K. Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas ir kiti (įtraukė į programinę antologiją Žemė 1951).

Išleisti V. Mačernio kūrybos rinkiniai ir rinktinės Vizijos: pomirtinė poezijos knyga (Roma 1947), Poezija (Čikaga 1961), Žmogaus apnuoginta širdis (1970), Po ūkanotu nežinios dangum: poezija, proza, laiškai (1990), Sielos paveikslas: eilėraščiai (1993), Poezija (1993), Poezija: tekstai ir komentarai (2001), Praeinančiam pasaulyje praeisiu: poezija, iš prozos ir straipsnių (2006 32021), Poezija (2005 32007), Vėl žemės ilgesy (2006 22011), Man patiko tik vandenys gilūs (2014). V. Mačernio poezijos išversta į italų kalbą.

R: Man patiko tik vandenys gilūs: poezijos rinktinė / sud. M. Žvirgždas Vilnius 2014; Sielos paveikslas: eilėraščiai, esė, dienoraščių ir laiškų ištraukos / sud. V. Bakas Vilnius 2015. L: T. Sakalauskas Regėjimų naktis Vilnius 1994; V. Balsevičiūtė Vytautas Mačernis ir jo karta Vilnius 2001; J. Kriūnienė Vytautas Mačernis ir Vakarų kultūros kontekstai Kaunas 2002; V. Daujotytė Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių Vilnius 2006; A. Radzevičius Poetas neoromantikas Vytautas Mačernis (1921–1944) Kaunas 2015, V. Daujotytė Žemės keleiviai. Mačernis 2021.

1540

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką