Maknỹs Vytautas, iki 1939 Maknckas 1907 06 26Balkūnai (Miroslavo vlsč.) 2003 01 21Vilnius, lietuvių teatro istorikas, pedagogas, vertėjas. Dr. (hum. m., 1993). 1931 baigė Vytauto Didžiojo universitetą, mokydamasis jame lankė Teatro seminarą (vadovas B. Sruoga). 1931–39 Raseinių, Alytaus, Vilniaus gimnazijų mokytojas. 1940–43 ir 1944–50 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute; docentas (1948). 1945–47 Lietuvių literatūros instituto direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, 1954–58 dirbo Grožinės literatūros leidykloje (abu Vilniuje). 1947–53 dėstė Lietuvos dramos teatro vaidybos studijoje, 1955–58 Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje, 1958–67 Lietuvos konservatorijoje, 1972–75 Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. 1958 Lietuvos teatro draugijoje įkūrė Teatrologų sekciją, buvo jos pirmasis pirmininkas (iki 1961).

Vytautas Maknys

Išleido lietuvių teatro istorijos veikalų: monografiją Gabrielius Landsbergis‑Žemkalnis (1936), teatro istoriją nuo seniausių laikų iki 1940 (Lietuvių teatro raidos bruožai 2 kn. 1972–79), sudarė straipsnių rinkinius Vingiuotais kultūros takais (1992), Teatro dirvonuose (1997), lietuviškų pjesių sąrašą Lietuvių dramaturgija: Kūrinių sąrašas (1998). Paskelbė apie 200 lietuvių teatro istorijos straipsnių, išvertė užsienio rašytojų (A. Dumas tėvo, J. Verne’o) kūrinių. V. Maknio sukauptas archyvas (daugiau kaip 60 000 dokumentų) saugomas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje. Gedimino ordino Komandoro kryžius (1997).

R: Raštai / sud. ir parengė A. Guobys 2 t. Vilnius 2009.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką