Mažiùlis Vytautas tikr. Vytautas Juozapas 1926 08 20Rokėnai (Dusetų vlsč., Zarasų apskr.) 2009 04 11Vilnius, lietuvių kalbininkas, baltistas. Habil. dr. (hum. m.; filol. m. dr. 1969). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1976), Mainzo mokslo ir literatūros akademijos (1976), Milano kalbininkų draugijos narys korespondentas (1983), Latvijos universiteto garbės daktaras (1991).

Išsilavinimas ir veikla

1952 Vilniaus universitete baigė klasikinę filologiją. 1952–55 Maskvos universiteto Bendrosios ir lyginamosios istorinės kalbotyros katedros aspirantas. 1955–96 dėstė Vilniaus universitete, 1968–73 Lietuvių kalbos, 1973–88 – Baltų filologijos katedros vedėjas; profesorius (1969). 1958–60 dirbo ir Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1970–96 redagavo tęstinį leidinį Baltistica. 1983–2004 Tarptautinės baltų ir slavų santykių tyrinėjimų komisijos pirmininkas.

Vytautas Mažiulis

Tyrė baltų kalbas, daugiausia prūsų kalbą, etimologiją, senuosius baltų ir slavų kalbų santykius (veikalas Iš diachroninės slavų ir baltų kalbų morfologijos / Iz diachroničeskoj morfologii slavjanskich i baltijskich jazykov, su V. Žuravliovu, 1978). Knygoje Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai: Deklinacija (1970, LSSR valstybinė premija 1973) pateikiama baltų kalbų kilmės, jų santykių su kitomis indoeuropiečių kalbomis originali teorija. Parengė veikalą Prūsų kalbos paminklai (2 d. 1966–81); d. 1 skelbiami fotografuotiniai tekstai ir studija apie prūsus, jų kalbą, rašybą, d. 2 – transliteruoti tekstai, vertimai į lietuvių kalbą, lietuvių–prūsų, vokiečių–prūsų ir atgalinis prūsų kalbos žodynas.

Svarbiausi prūsų kalbos veikalai: Prūsų kalbos etimologijos žodynas (4 t. 1988–97; gausiai pateikta naujų etimologijų), Prūsų kalbos istorinė gramatika (2004). Išleido knygeles Pasaulio kalbos (1958) ir Pasaulio tautų kalbos (1979 22001). Lietuvių kalbos gramatikos (t. 1 1965) vienas autorių. Redagavo K. Būgos Rinktinių raštų t. 1 (1958), P. Ruigio veikalą Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas (1986). Paskelbė straipsnių apie lietuvių kalbos skaitvardžius, prūsų kalbos fonetiką, morfologiją, leksiką, kitas baltų kalbas, baltų ir slavų kalbų santykius.

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1973), Gedimino ordino Riterio kryžius (1993).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką