Vytautas Mizaras

Mzaras Vytautas 1974 08 20Lazdijai, lietuvių teisininkas. Dr. (social. m., 2002; habilitacija 2009).

Išsilavinimas ir veikla

1997 baigęs Vilniaus universitetą (teisę) jame dėsto, 2003–09 Civilinės teisės ir civilinio proceso, nuo 2009 Privatinės teisės katedros vedėjas; profesorius (2009). 1998 studijavo Frankfurto universitete. 2002–14 advokatų profesinės bendrijos Baltic Legal Solutions Lietuva, 2014–2021 05 advokatų kontoros Ellex Valiunas advokatas ir partneris. Nuo 2021 06 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas.

Nuo 2007 Tarptautinės intelektinės nuosavybės teisės mokymo ir tyrimų vystymo asociacijos (ATRIP), 2007–16 Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos narys. Nuo 2009 Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras. 2009–13 Lietuvos mokslo tarybos ekspertų grupės akademinės etikos klausimams nagrinėti narys. Nuo 2014 Europos teisės instituto darbo grupės dėl Europos Sąjungos autorių teisių, Vilniaus komercinio arbitražo teismo narys.

Nuo 2011 Didžiojoje Britanijoje leidžiamo žurnalo Queen Mary Journal of Intellectual Property Law redkolegijos narys. 2012–14 Šveicarijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvoje (anglų kalba Swiss Baltic Chamber of Commerce in Lithuania) valdybos narys. Nuo 2012 Tarptautinės lyginamosios teisės akademijos (anglų kalba International Academy of Comparative Law) atstovas Lietuvoje, nuo 2016 Austrijos Respublikos Garbės konsulas Lietuvai, nuo 2017 Valstybės apdovanojimų tarybos, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos narys.

Dalyvavo rengiant Civilinį kodeksą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą ir kitus teisės aktus. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: civilinė, deliktų, intelektinės nuosavybės teisė, asmens privatumas. Stažavo Italijoje (1999), Vokietijoje (2001, 2006–08, 2010). Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras (knyga 1 Bendrosios nuostatos 2001, knyga 2 Asmenys, knyga 3 Šeimos teisė, abi 2002), Autorių teisės pasaulyje (Copyright throughout the World, tomas 2 2008), Europos autorių teisė. Komentaras (European Copyright Law. A Commentary 2010), Europos intelektinės nuosavybės teisės bendrieji principai (Common Principles of European Intellectual Property Law 2012), Tarptautinis nesąžiningos konkurencijos vadovas (International Handbook on Unfair Competition 2013, visi su kitais), monografijos: Autorių teisės: civiliniai gynimo būdai (2003), Autorių teisė (2 tomai 2008–09), Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros (su kitais, 2014).

Parašė (su kitais) vadovėlį aukštosioms mokykloms Civilinė teisė. Bendroji dalis (2009). Sudarė ir parašė (su kitais) knygą Lietuvos deliktų teisės raidos aktualijos ir tendencijos (2007), sudarė knygą Intelektinės nuosavybės teisės struktūra. Ar gali tikti vienas formatas visiems (The Structure of Intellectual Property Law. Can One Size Fit All, su Annette Kur, 2012).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Riterio kryžius (2015).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką