Vytautas Pakštas (viduryje) su Vytauto apygardos kovotojais (iš kairės: B. Vytėnas, A. Bulka, P. Ivonis ir J. Bulka; 1949 03)

Pãkštas Vytautas (slap. Naras, Vaidotas) 1922Obeliai 1951 03 19Labanoro giria (Švenčionių apylinkės), vienas antisovietinių partizanų Aukštaitijoje vadų. 1941 baigęs Utenos gimnaziją dirbo spaustuvėje. Nuo 1942 rudens priklausė Lietuvos laisvės armijai Utenos apylinkėse. 1944 P. Plechavičiaus vadovaujamos Vietinės rinktinės Marijampolės mokyklos kursantas. 1944 rudenį mokytojavo Utenos gimnazijoje. NKVD suimtas ir verčiamas dirbti agentu tariamai sutiko, bet paleistas 1945 02 išėjo pas partizanus. Vienas pirmųjų organizavo Lietuvos laisvės armijos Šarūno rinktinę, 06 15 paskirtas jos štabo viršininku. 1945 12 01 žuvus rinktinės vadui V. Mikulėnui, V. Pakštas tapo jos vadu.

Dėl didelių nuostolių išformavus Šarūno rinktinę ir 1946 07 įkūrus Liūto rinktinę, V. Pakštas buvo paskirtas šios vadu. Kaip geras organizatorius, narsus ir darbštus 1946 08 25 tapo ir Vytauto apygardos vado pavaduotoju, štabo viršininku. 1950 07 atkūrus Šiaurės rytų Lietuvos srities štabą, buvo paskirtas štabo ir Vytauto apygardos visuomeninio skyriaus viršininku. Redagavo apygardos laikraštį Aukštaičių kova (1945 10–1952 09).

Žuvo išduoti Vytauto apygardos štabo bunkeryje su žmona N. Deveikyte (slapyvardis Vaidilutė), apygardos agitacijos ir propagandos skyriaus viršininku A. Bulka (slapyvardis Dainius) ir 5 partizanais. Jų kūnai buvo užkasti prie Alguvos kaimo, Rašios ežero paraistyje, 1990 palaidoti naujosiose Utenos kapinėse.

Naras; Vaidotas

1248

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką