Vytautas Petrulis

Petrùlis Vytautas 1890 02 03Kateliškiai (Panevėžio apskr.) 1941 12 03prie Uchtos (Komija), Lietuvos valstybės veikėjas, ekonomistas. A. Petrulio brolis. Mokėsi Mintaujos (dabar Jelgava) gimnazijoje, iš jos už anticarinę veiklą pašalintas. Baigė Maskvos komercijos institutą (studijavo nuo 1911). Įsitraukė į lietuvių studentų organizacijų, per I pasaulinį karą – į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veiklą. Prisidėjo prie lietuvių partijos Demokratinė tautos laisvės santara (Santara) steigimo, buvo jos veikėjas. 1917 06 dalyvavo Rusijos lietuvių seime Petrograde. 1918 03 grįžo į Lietuvą, 1918 12 kooptuotas į Lietuvos Tarybą, dirbo jos Finansų komisijoje, nuo 1919 04 buvo Lietuvos Tarybos prezidiumo sekretorius. 1919 Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos laikinasis valdytojas. 1919 12–1922 08 dirbo Prekybos ir pramonės banke, buvo jo valdybos narys.

1922–24 finansų, prekybos ir pramonės, 1924–25 finansų ministras; prisidėjo prie lito įvedimo (1922 10). 1923–26 II Seimo atstovas nuo Lietuvos ūkininkų sąjungos, 1925 12–1926 02 Seimo pirmininkas. 1925 02–09 ministras pirmininkas, ėjo ir finansų ministro pareigas (Vytauto Petrulio vadovaujama Vyriausybė 1925).

Nuo 1926 ūkininkavo Julijanavoje (prie Kauno). 1925 bankrutavus Prekybos ir pramonės bankui dėl valstybei padarytų nuostolių apkaltintas finansiniu piktnaudžiavimu, 1932 nuteistas dvejus metus kalėti, trumpai kalintas. 1938 su kitais įsteigė eksporto prekybos bendrovę Prekyba.

SSRS okupavus Lietuvą 1940 07 suimtas, 1941 02 NKVD ypatingojo pasitarimo nuteistas aštuonerius metus kalėti. Kalintas Uchtos lageryje. 1941 09 06 Komijos Autonominės Sovietų Socialistinės Respublikos aukščiausiojo teismo nuteistas mirties bausme. Sušaudytas.

D. Blažytė Vytautas Petrulis / Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai Vilnius 1997.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką