Saũlius Vytautas 1915 05 04Ryga 1987 08 04Čikaga, knygų leidėjas.

Išsilavinimas

Per I pasaulinį karą su tėvais gyveno Rusijoje, 1920 grįžo į Lietuvą. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau išvyko į Italiją. Romoje studijavo meną, domėjosi knygų leidyba.

Žurnalistinė ir leidybinė veikla

1948 persikėlė į Vokietiją, dirbo žurnalo Šviesa redakcijoje, dalyvavo Šviesos sambūrio veikloje. 1949 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, gyveno Čikagoje. 1951 įsteigė knygų leidyklą Terra. Po metų leidyklą perdavė V. Civinskui ir įkūrė Litho Art Studio leidyklą su modernesne dizaino studija. Vėliau Litho Art Studio įrangą perkėlė į Draugo spaustuvę (kurį laiką joje dirbo), sumodernino jos techniką.

Leidiniai

Romoje parengė spaudai V. Mačernio poezijos rinktinę (išleista 1947). 1950 išleido H. Radausko knygą Strėlė danguje, A. Rūko Bokštai, meilė ir lemtis. Leidykloje Litho Art Studio išleido H. Radausko, A. Nykos-Niliūno poezijos knygas. Su grafiku A. Kurausku parengė grafikos albumą Paulius Augius (1967).

Iš viso parengė apie 50 leidinių. Meniškai parengtomis knygomis prisidėjo prie lietuvių išeivių literatūros populiarinimo.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką