Skuõdis Vytautas 1929 03 21Čikaga 2016 12 07Vilnius, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Geologas. Dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. kand. 1969).

Veikla

Vytautas Skuodis

1953 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1953 dirbo Sąjunginio projektavimo ir tyrimo instituto Hidroenergprojekt (nuo 1962 – Hidroprojekt) Vakarų ekspedicijoje. 1969–79 ir 1992–2001 dėstė Vilniaus universitete; docentas (1977). 1972 įsitraukė į pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui judėjimą. Bendradarbiavo nelegalioje antisovietinėje spaudoje, ją platino. Priklausė Lietuvos Helsinkio grupei, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui. Kaupė ir sistemino medžiagą apie tikinčiųjų teisių pažeidimus SSRS okupuotoje Lietuvoje, 1976–79 parengė ir išplatino knygą Dvasinis genocidas Lietuvoje (išspausdinta 1996). 1978–79 pogrindžio žurnalo Perspektyvos kūrėjas ir redaktorius. 1980 KGB suimtas, nuteistas; kalintas Baraševo lageryje (Mordovija). 1987 nuo tolesnės bausmės atleistas, ištremtas iš SSRS.

1987–92 gyvendamas Čikagoje aktyviai skleidė žinias apie padėtį SSRS okupuotoje Lietuvoje, teikė informaciją Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados valstybinėms įstaigoms, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose. 1988 buvo vienas koordinacinio centro Democracy and Independence (vienijo Vakaruose gyvenančius buvusius sovietinius politinius kalinius) kūrėjų. 1992 grįžo į Lietuvą. 1993–97 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius.

Knygos

Parašė knygas: Žaidimas KGB tinkluose (1996), Balsas iš Lietuvos pogrindžio. 1972–1987 metai (2006), Lietuva iš anapus (2 dalys, 2006), Melo, neapykantos ir šmeižto kronika: 1993–1997 metai (2007), KGB voratinklyje (2009), Geologija – dalis gyvenimo (2009), Mokslo ir gyvenimo baruose (2009), Praėjusio laiko atspindžiai (2011), KGB kontrolėje, MVD priežiūroje (1 knyga, 2015). Sudarė leidinius: Lietuva ir pasaulis 1991‑ųjų sausyje: svarbesnių įvykių kronika (1995), Baltijos kraštų kelias į nepriklausomybę: įvykių kronika (2 dalys, 1997), Išsilaisvinimo kronika: Lietuva, Latvija ir Estija 1987–1993 metais (2016).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1999).

-Vytautas Skuodis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką