Výtauto rinktnė, Lietuvos partizanų junginys, 1945 vasarą–1952 pradžioje Suvalkijoje kovojęs su sovietiniu okupaciniu režimu.

1944 vasarą Vladas Gavėnas (slapyvardis Tarzanas) su broliu Vytautu (slapyvardžiai Vampyras, Granitas) Paliose suorganizavo 19 partizanų Muškietininkų būrį. 1945 06 25 vadui Vladui žuvus, Vytautas Marijampolės ir Vilkaviškio apskrityse suorganizavo būrius ir juos sujungė į Vytauto rinktinę. Priklausė 1945 08 įkurtai Tauro apygardai. Rinktinės teritorija: vakaruose nuo Vištyčio gyvenvietės ir ežero iki Kudirkos Naumiesčio, palei Šešupę iki Marijampolės, rytuose palei Marijampolės–Kaliningrado plentą iki sienos su Lenkija. 1946 jai buvo perduoti Geležinio Vilko rinktinei pavaldūs Buktos (Žaliosios) girioje veikę 4 būriai, priklausė Seinų‑Punsko krašto ketvirtos kuopos (vadas A. Valenta, slapyvardžiu Ožys) partizanai; 1951 vasarą Augustavo girioje žuvo paskutinis kuopos vadas S. Gurevičius (slapyvardis Nykštukas).

Vytauto rinktinės kovotojai. Iš kairės S. Kajokas, V. Matulevičius, J. Miliukevičius ir A. Ratkelis (1947; Tribarčiai, Kalvarijų valsčius)

Kai kurie rinktinės būriai kovėsi ir buvusioje Rytų Prūsijoje (Mažojoje Lietuvoje). 1946 veikė puskarininkių mokykla. 1949 03 Vytauto rinktinė buvo suskirstyta į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Ąžuolo tėvūnijas. 1946 įvyko Grybinės (Šunskų vlsč.) kautynės, pulti Gižai, užimti Pajevonys, 1947 įvyko Buktos kautynės. Paskutiniai rinktinės kovotojai 1952 05 Navasoduose (netoli Kalvarijos) buvo išduoti. P. Juknelis (slapyvardžiai Petras, Pasienietis, Deimantas) nusišovė, Ąžuolo tėvūnijos vadas A. Rutkauskas (slapyvardžiai Sakalas, Miškinis) ir J. Sasnauskas (slapyvardis Kolumbas) buvo suimti ir sušaudyti, P. Burnelis (slapyvardis Inkaras) įkalintas. 2011 rinktinės veikimo teritorijoje rastas vienintelis žinomas Suvalkijos partizanų išleistas dainynas.

Vytauto rinktinės vadai: 1945 08 15–1947 08 20 ir 1949 01 25–1950 02 09 Vytautas Gavėnas, 1947 08 20–1949 01 K. Grėblikas (slapyvardžiai Gegužis, Sakalas), 1950 02–06 22 A. A. Matūnas (slapyvardis Neptūnas) ir 1950 06–1952 01 21 A. Grikietis (slapyvardžiai Slapukas, Vidmantas).

rinktinė

2921

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką