Vytenis Rimkus

Rikus Vytenis 1930 01 17Zatišų vienkiemis (Bazilionų vlsč.) 2020 11 12Šiauliai (palaidotas Bazilionuose), lietuvių dailėtyrininkas, dailininkas. Habil. dr. (hum. m., 1997). Dailės mokėsi pas G. Bagdonavičių. 1949 su tėvais buvo ištremtas į Sibirą. 1951 už tremtyje leistą rankraštinį laikraštį Taiga buvo nuteistas mirties bausme, pakeista 25 metus kalėti lageriuose. 1958 grįžo į Lietuvą. Dirbo Šiaulių autobusų parke, 1966 eksternu baigė Leningrado I. Repino dailės institutą. 1966–2009 dėstė Šiaulių universitete (iki 1997 Šiaulių pedagoginis universitetas); profesorius (1999). Vilniaus pedagoginio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto kviestinis profesorius. V. Rimkaus tyrinėjimų pagrindinės sritys – lietuvių tautodailė (daugiausia liaudies skulptūra), mėgėjų dailė, šiuolaikinės tautodailės problemos, profesionalioji Lietuvos dailė, provincijos dailės reiškiniai, tremtinių ir politinių kalinių menas bei kita kultūrinė veikla. Parengė daugiau kaip 40 knygų: Jaunystės meilė ir kova (1993; tremties ir lagerio metų poezijos rinkinys), Joana Taujanskienė (1989), Ir nemirs akmuo… Juozas Liaudanskis (su kitais, 2005), Antanas Visockis (2006), Epochų sandūros: mano takai takeliai (2007), Vytautas Ulevičius: medžio giesmė (2008), Arvydas Každailis (2009), Elena Adomaitienė, Valerijonas Vytautas Jucys, Aldona Visockienė. Nuo liaudies meno iki profesionaliosios keramikos, Sibiro vaizdai ir žmonės (visos 2010). Išspausdino daugiau kaip 2000 straipsnių Lietuvos ir užsienio dailės leidiniuose. Nuliejo akvarelių, sukūrė tapybos kūrinių (Tėvų Apolonijos ir Jaroslavo Rimkų portretas 1953), pastelių (Šiauliai. Miesto parke 1999), piešinių (Vesiola. Kiemas 1956, Justina Dargužaitė, politinė kalinė, tremtinė 1957). Nuo 1960 dalyvavo parodose, pleneruose; individualios parodos Šiauliuose (1993, 1999); parodų kuravo. S. Šalkauskio premija (1995). Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija (1997; paskatinamoji). Gedimino ordino Riterio kryžius (1999).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką