„Vytis - The Knight“

„Vytis - The Knight“, iki 1928 „Vytis“, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių katalikiško jaunimo žurnalas, nuo 1915 leidžiamas Čikagoje anglų kalba. Iš pradžių ėjo tik lietuvių kalba, 1927 pasirodė straipsniai ir anglų kalba, vėliau straipsnių lietuvių kalba mažėjo. 1915–16 ir 1923–33 ėjo kas dvi savaitės, 1917–22 ir nuo 1934 – kas mėnesį. Nuo 2016 leidžiamas keturis kartus per metus. Tiražas 4000 (1917), 1000 egzempliorių (2020).

Leidėjai

Leidžia Lietuvos vyčių organizacija.

Redaktoriai

Redaktoriai: A. M. Račkus (1915–16), M. Zujus (1916–20), Ignas Sakalas (1920–26 ir 1942–46), K. Jonaitis (1926), P. Zdankus (1927–30), K. Savickus, A. Valančius (1931–35), A. Lapinskas (1936–37), J. Petraitis (1938–39), A. Skirius (1939–41), Eduardas J. Kubaitis (1941–42), J. Pilipauskas (1942), K. Pakštas (1947), A. Vaičiulaitis (1948–50), J. Leimonas (1951–61), F. P. Cinikas (1961), Loretta Kassel Stukas (1961–63 ir 1970–81), Irene Šankus (1965–70), Aldona Ryan (1981–85), Bernice Aviza (1985–87), Dalia Bulvičius (1988), Mary Rusas Kober (1989–93), Eduardas V. Meilus (1994), Marytė Abbott (1996–2000), Mary Janine Golubickis (2001–05), Johanna Marie Shainauskas (nuo 2006), Robertas A. Martinas (nuo 2009).

Bendradarbiavo V. Mykolaitis-Putinas, P. M. Juras, L. Šimutis, A. Aleksis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką