„Vyturys“, iliustruotas vaikų žurnalas, 1931 ir 1935–40 ėjęs Kaune.

Dažnumas

1931 ir 1935–38 mėnesinis, vėliau dvisavaitinis.1931 leido Lietuvos skautų sąjunga, 1935–40 – Lietuvos vaiko draugija.

Nuostatos

Perteikė pilietinius idealus, praktiškąsias gyvenimo vertybes.

Redaktoriai

Redaktoriai: A. Birutavičienė, V. Daugirdaitė‑Sruogienė (1935), N. Nemeikšaitė (1935–40), D. Čibas (1937–40).

Svarbesni darbuotojai

Bendradarbiavo P. Cvirka, D. Čiurlionytė, V. Daugirdaitė‑Sruogienė, K. Grigaitytė, K. Jankauskas, K. Kymantaitė, M. Mašiotaitė‑Urbšienė, P. Mašiotas, M. Mironaitė, A. Poška, V. Ruzgas, B. Sruoga, V. Tamulaitis, L. Žitkevičius ir kiti.

Iliustravo J. Martinaitis, T. Kulakauskas, V. S. Stančikaitė, D. Tarabildienė.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką